CZECH CAPITAL RE FUND SICAV, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů

Společně s našimi obchodními partnery jsme pro kvalifikované investory vytvořili několik velmi zajímavých investičních příležitostí a další připravujeme.

Klíčové ukazatele

Vznik fondu:

13.6.2016

Nemovitostní portfolio:

Stavební projekty a rekonstrukce nemovitostí v ČR

Celkový objem aktiv fondu:

37 418 266,- Kč
( k 31.10.2017)

Přílohy k činnosti fondu

O FONDU A ZŘIZOVATELI

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor včetně výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor prioritně v Táboře a Praze , ale i v dalších krajích ČR.

PROČ INVESTOVAT S NÁMI - NÁŠE ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

  • Nadstandardní očekávaný výnos prioritních investičních akcií ve výši až 8 % p.a. je dán jejich statusem, který spočívá v přednostním podílu na zisku fondu (před zakladatelem fondu) a redistribuci kapitálu od držitelů výkonnostních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcionářů.
  • Investujeme do reálných hodnot se stabilním růstem hodnoty pro akcionáře a naše projekty najdete v celé ČR .
  • Máme profesionální zázemí úspěšné společnosti. Odbornost a bohaté zkušenosti zakladatelů fondu.
  • Diverzifikace investic do různých nemovitostních projektů v rámci ČR.

 


Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. a jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozornuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Zaujal Vás fond? Nechte nám na sebe kontakt.Ověřovací kódOvěřovací kód

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.