DOMOPLAN, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů

Společně s našimi obchodními partnery jsme pro kvalifikované investory vytvořili několik velmi zajímavých investičních příležitostí a další připravujeme.

Klíčové ukazatele

Vznik fondu

30.12.2016

Nemovitostní portfolio

Developerské projekty – nová výstavba

Celkový objem aktiv fondu

35 925 000,- Kč

Webové stránky fondu:

www.domoplanfond.cz

Přílohy k činnosti fondu

O FONDU A ZŘIZOVATELI

Investiční fond DOMOPLAN se prostřednictvím svých dceřiných společností zaměřuje na výstavbu bytových jednotek středního a vyššího segmentu. Z hlediska lokalizace se soustředí zejména na rezidenční oblasti v Brně a okolí, působí však po celém území ČR.

Důvodů k orientaci právě na brněnský realitní trh je hned několik. Město Brno zažívá dramatický rozvoj a s tím dlouhodobě narůstá poptávka po nemovitostech. Dlouhodobost a stabilitu této poptávky zaručuje vznik a rozvoj průmyslových zón, technologických center a výrobních závodů, vznikají stále nová pracovní místa, která lákají nejen nově příchozí z jiných lokalit, ale také desítky tisíc studentů brněnských univerzit.

Na výstavbu bytových domů fond v roce 2017 navázal vstupem do developingu horských apartmánů. V této divizi výstavby DOMOPLAN propojil práci profesionálů z oblasti stavebnictví s konzultanty z oblasti cestovního ruchu. Tato spolupráce zaručuje budoucím investorům nejen vysoký komfort pořízeného apartmánu, ale také garanci návratnosti investice z následného pronájmu prostor.

Jedním z nejatraktivnějších projektů je aktuálně výstavba dvou apartmánových domů o 22 bytových jednotkách v horském středisku Filipovice v Jeseníkách. Tyto apartmány bezprostředně přiléhají ke čtyřsedačkové lanovce v oblíbeném Skiareálu Filipovice.

Architektonická kvalita a originalita projektů je základní prioritou společnosti DOMOPLAN. Z toho důvodu spolupracuje s řadou renomovaných architektů. Jejich pracovní zkušenosti zaručují vznik luxusních a moderních staveb splňujících nároky pro kvalitní a spokojené bydlení. V neposlední řadě pak garantují originalitu a osobitost provedení jednotlivých projektů.

PROČ INVESTOVAT S NÁMI - NÁŠ ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

  • Očekávaný výnos prioritních investičních akcií ve výši až 6 % p.a. je dán jejich statutem, který spočívá v přednostním podílu na zisku fondu (před zakladatelem fondu) a redistribuci kapitálu od držitelů výkonnostních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcionářů v případě zisku fondu pod 5,4 %.
  • Investujeme do reálných hodnot se stabilním růstem hodnoty pro akcionáře a naše projekty najdete na konkrétních adresách.
  • Máme profesionální zázemí úspěšné brněnské společnosti. Odbornost a bohaté zkušenosti zakladatelů fondu.
  • Diverzifikace investic do různých developerských projektů.


Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. a jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozornuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Zaujal Vás fond? Nechte nám na sebe kontakt.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.