PROARTE - investiční fond

Investiční fond s proměnným základním kapitálem

Společně s našimi obchodními partnery jsme pro kvalifikované investory vytvořili několik velmi zajímavých investičních příležitostí a další připravujeme.

Klíčové ukazatele

Vznik fondu:

06/2012

Aktuální hodnota investiční akcie:

140 182 Kč

Aktuální hodnota objemu aktiv:

216 571 046 Kč

Výkonnost fondu k 31.12.2016:

+6,31 %

Minimální investice do do fondu:

100 000 Euro nebo ekvivalent v CZK

O FONDU

Tento unikátní a jediný fond do uměleckých děl v ČR, byl založena za účelem dlouhodobého zhodnocování finančních prostředků investorů – akcionářů investicemi do unikátních, sběratelsky cenných uměleckých děl, jakožto aktiva dlouhodobě zachovávajícího svou hodnotu s tím, že výnosy investic budou převážně opatřovány prodejem těchto uměleckých děl. Část zisků plynoucích z portfolia fondu je v souladu s investiční strategií fondu reinvestována.

V době, jako je ta dnešní, když selhávají tradiční investiční nástroje, se začíná mluvit o alternativních investicích, které mohou znamenat bezpečný úkryt pro volné prostředky investorů.

Alternativní formy investic přijdou vždy vhod v dobách, když tradiční investice selhávají. Jednou z takových možností je investice do umění, resp. nákup uměleckých předmětů. Rostoucí oblibu uměleckých předmětů dokazuje také stále rostoucí obrat aukčních síní nejen ve světě, ale také v České republice.

V posledních letech navíc došlo ke skutečnému boomu na trhu s uměním, zejména díky rozvoji na nových trzích, jako jsou Indie (momentálně asi nejrychleji rostoucí trh s uměním) a Čína (která se po New Yorku a Londýně stává třetím nedůležitějším trhem na světě). Probíhající krize ve světě se na umění zatím nijako neprojevila a příliv nových peněz od nových investorů se projevuje na cenách, za které se umělecké předměty prodávají. Kromě obrazů se investuje také do plastik, kreseb, grafik, akvarelů, fotografií a jiných předmětů.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

I když lze umění často považovat za investici, od klasických investičních nástrojů, jako jsou akcie, dluhopisy s různé nástroje od nich odvozené, se přeci jen liší. Snad největším rozdílem oproti běžný nástrojům je citová stránka spojená s vlastnictvím uměleckého předmětu, kterou u cenných papírů budeme hledat těžko. Právě nákupy ovlivněné emocemi a sběratelství stojí za drtivou většinou nákupů umění, které ovlivňují cenu. Investice s cílem zhodnocení u individuálních investorů do umění hraje stále pouze doplňkovou roli.

Mezi tzv. emotivním nákupem a investicí do umění existuje několik rozdílů. U investice do umění jde o zachování hodnoty a cena je velmi důležitá. U emotivního nákupu cena prakticky není důležitá a ten, kdo určitou věc chce, protože se mu líbí, bude ochoten za ni dát pravděpodobně více, než investor. Rozdíl je také v tom, že u investora by měla sehrávat důležitou roli diverzifikace (jak s jinými investičními nástroji, tak i v rámci uměleckých předmětů) a investice do umění budou představovat pouze doplněk portfolia. V tomto rozhodování Vám může napomoci výrazně právě náš investiční fond PRO ARTE, který spolupracuje s odborníky v oblasti umění a může kvalifikovaně odhadnout vývoj investice do konkrétních uměleckých děl.

PROČ INVESTOVAT S NÁMI

Profesionální zázemí fondu Pro arte je tvořeno týmem respektovaných odborníků – historiků umění, restaurátorů a ekonomů, patřících ke špičkám svých oborů. To umožňuje vysokou míru efektivity v orientaci na zdánlivě nepřehledném trhu s uměním, který dokážeme interpretovat a předvídat jeho vývoj. Operativnost v celosvětovém měřítku a specializace uvnitř týmu jsou klíčové tam, kde rozhoduje rychlost a přesnost rozhodování.

Systematicky budujeme kolekci českého a evropského umění 19., 20. a 21. století, kterou neustále doplňujeme, mj. nákupem od soukromých sběratelů a galerií, ale také přímo od žijících umělců, jejich dědiců či prostřednictvím aukčních síní.

ZHODNOCUJEME

V současné době disponujeme kapitálem ve výši 160 milionů korun, což nám umožňuje konkurenceschopnost na domácím i mezinárodním trhu s uměním. Díky úspěšné akviziční politice fondu přesahuje dosavadní míra meziročního zhodnocení portfolia osmiprocentní benchmark.

Řízení rizik je ošetřeno jak v rámci skladby portfolia, tak v nastavení jednotlivých procesů. Emocionální rovinu spojenou s uměním vyvažujeme racionálním, ekonomicky vázaným přístupem.

TEŠÍME SE Z UMĚNÍ

Investiční fond Pro arte představuje exkluzivní platformu pro sdílení radosti z uměleckých děl. Vstup do akcionářské struktury fondu umožňuje zapojení do jeho aktivit, které směřují k vytvoření špičkově sestaveného portfolia výtvarného umění, jehož význam překračuje středoevropský kontext.

Investorům poskytujeme prvotřídní servis a zprostředkováváme řadu služeb nad rámec těch investičních, mj. poradenství pracovníků fondu, odborné posudky a oceňování uměleckých děl, případně jejich pojištění, převoz, restaurování nebo rámování.

OBJEVUJEME – ZHODNOCUJEME – TĚŠÍME SE Z UMĚNÍ!


Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. a jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozornuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Zaujal Vás fond? Nechte nám na sebe kontakt.Ověřovací kódOvěřovací kód

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.