SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů

Společně s našimi obchodními partnery jsme pro kvalifikované investory vytvořili několik velmi zajímavých investičních příležitostí a další připravujeme.

Klíčové ukazatele

Vznik fondu:

26.6.2016

Nemovitostní portfolio:

Projekty a rekonstrukce historických domů v Brně

Celkový objem aktiv fondu:

64 680 577,- Kč
(k 31.10.2017)

Přílohy k činnosti fondu

O FONDU A ZŘIZOVATELI

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor včetně výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor prioritně v Brně.

Brněnský realitní trh je po Praze druhým největším trhem nemovitostí, a není to způsobeno jen tím, že je Brno druhým největším městem České republiky. Kromě nově vznikajících a rozšiřujících se průmyslových zón, které v poslední době vyvolaly příchod řady technologických firem, výrobních závodů a logistických center, které vytvořily stovky nových pracovních příležitostí, podporuje poptávku realit také existence více než desítky univerzit s celou řadou fakult, na nichž studuje několik desítek tisíc studentů.

Jádrem projektů je přestavba a rekonstrukce původních historických domů na bytové jednotky, které splňují nároky nové generace. Většina stavebních projektů řeší formou rekonstrukce nebytových prostor také výrazné zlepšení standardů poskytovaných služeb ve městě. Domy se nachází převážně v těsné blízkosti samotného historického centra města Brna. Zařízení bytů je plánované vždy ve vyšším standardu, aby uspokojilo současné nároky cílových skupin, které tvoří mladé rodiny, studenti, zájemci o startovací byty a investoři se zájmem o podnikání formou sdíleného bydlení Airbnb apod.

PROČ INVESTOVAT S NÁMI - NÁŠ ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

  • Nadstandardní očekávaný výnos prioritních investičních akcií ve výši 6,9 - 7,2 % p.a. je dán jejich statusem, který spočívá v přednostním podílu na zisku fondu (před zakladatelem fondu) a redistribuci kapitálu od držitelů výkonnostních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcionářů..
  • Investujeme do reálných hodnot se stabilním růstem hodnoty pro akcionáře a naše projekty najdete na konkrétních adresách v centru jihomoravské metropole.
  • Máme profesionální zázemí úspěšné brněnské společnosti. Odbornost a bohaté zkušenosti zakladatelů fondu.
  • Diverzifikace investic do různých nemovitostních projektů prioritně v rámci Brna.

 


Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. a jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozornuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Zaujal Vás fond? Nechte nám na sebe kontakt.Ověřovací kódOvěřovací kód

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.