AVANT investiční společnost děkuje za 15 let vaší důvěry

Největším správcem fondů kvalifikovaných investorů a zároveň i nejrychleji rostoucí investiční společností na českém trhu je AVANT investiční společnost a.s., která k datu 18. srpna oslavila již 15 let své existence.
K 30.6. 2021 měl AVANT v obhospodařování a administraci celkový majetek v hodnotě téměř 67 mld. Kč ve 152 investičních fondech a podfondech, z nichž 14 je kotováno na BCPP.

„Cesta od start-upu k největšímu správci fondů kvalifikovaných investorů v České republice nebyla jednoduchá, ale právě díky novým zkušenostem a odbornostem, kreativitě a nasazení jsme jako firma a tým mohli vyrůst. AVANT jako leader trhu pomohl rozvinout celý segment investičních fondů do skutečného fondového centra ve střední Evropě a realizovat stovky investic s pozitivním dopadem zejména na českou ekonomiku. S úctou děkujeme našim klientům za důvěru, se kterou nám svěřili správu svého majetku či zhodnocení finančních prostředků. Náš dík patří také partnerům za podnětnou a přátelskou spolupráci – auditorům, bankám, obchodníkům s cennými papíry, investičním zprostředkovatelům, oceňovatelům, daňovým a právním poradcům, v neposlední řadě České národní bance za profesionální vedení. Rádi půjdeme po této cestě společně s vámi dál“.

Pavel Doležal
Spolumajitel a předseda dozorčí rady

„AVANT dosáhl 15. narozenin. V lidském životě bývá 15 let určitou hranicí dospívání. Podobný vývoj můžeme vidět i u nás. AVANT je jedničkou na trhu investičních společností zaměřených na fondy kvalifikovaných investorů. Základy máme tedy pevné. Ale minulé úspěchy nejsou dostatečnou zárukou dobré budoucnosti. Konkurence nespí, nadto roste i celý trh, na kterém působíme. Co od nás mohou tedy čekat naši klienti, obchodní partneři a odborná veřejnost v následujících letech? Čím chceme na trhu i nadále vítězit? Budeme i nadále systematicky pracovat na kvalitě našich služeb. Chceme zakládat atraktivní fondy pro zajímavé zakladatele. Podporovat získávání kapitálu pro paletu fondů přes síť spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Řešit co nejvíce věcí rychle, digitálně a on-line. Popularizovat fondy kvalifikovaných investorů jako zajímavou složku investičních portfolií našich investorů, zejména pak v době rostoucích obav z inflačních tlaků. Reagovat na potřeby našich klientů širokou nabídkou služeb přesahující „pouhé“ založení nového fondu. Z pozice lídra trhu budeme vysvětlovat význam fondů kvalifikovaných investorů pro českou ekonomiku, investice a modernizaci. A také chceme být dobrým a spolehlivým partnerem našim spolupracovníkům. Prostě budeme chtít být vidět. Když fond kvalifikovaných investorů, pak AVANT. Jsem rád, že se v naplňování této vize můžeme opřít o naše skvělé kolegy. Významná pomoc a podpora přichází i ze strany nového klíčového akcionáře v ekosystému AVANT – společnosti RN Solutions a jejího zakladatele Marka Unčovského. A jsem velmi rád tomu, že v roli spolumajitele a předsedy dozorčí rady se na dalším růstu AVANTu významně podílí i Pavel Doležal“.

Děkuji vám všem za dosavadní podporu a přízeň. Velmi se těším na naši další spolupráci a cestu, která je společně před námi.

Vladimír Bezděk
Předseda představenstva