Oznámení akcionářů TREBITSCH investiční fond SICAV, a.s.

Vážení investoři, vážení obchodní partneři,

na základě oznámení akcionářů vlastnících zakladatelské akcie ze dne 20. 9. 2021 a na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 15.12. 2021 přeměnit stávající investiční fond TREBITSCH investiční fond SICAV, a.s., jednající na účet podfondu Podfond TREBITSCH II, na akciovou společnost, došlo ke dni 15.12.2021 k přeměně fondu na standardní akciovou společnost.
V souladu s  čl. 13.57 statutu podfondu, Podfond TREBITSCH II, a na základě souhlasu kontrolního orgánu společnosti ze dne 15.11.2021 s výkupem všech prioritních investičních akcií (ISIN CZ0008044062), bylo vlastníkům prioritních investičních akcií doručeno oznámení o výkupu prioritních investičních akcií za kurz prioritní investiční akcie vyčíslený k 30.11.2021 a tento výkup byl odesláním finančních prostředků na účty investorů vypořádán již počátkem prosince 2021.
Investoři obdrželi 100 % výše svých investic a náležející výnos za celou dobu trvání investice do fondu TREBITSCH investiční fond SICAV, a.s., Podfond TREBITSCH II.

V souvislosti z realizací výkupu si dovolíme upozornit, že na investory se vztahuje povinnost uhradit 15 % daň z kapitálových výnosů.

Za AVANT investiční společnost, a.s.

Pavel Bříza

Obchodní ředitel a člen představenstva