Pavel Bříza prezentoval AVANT IS na Broker kongresu

V rámci Broker kongeru se Pavel Bříza spolu s dalšími vyjádřil k nékolika tématům. Kompletní záznam z panelové diskuse můžete zhlédnout na stránkach FinTV.