Zpráva za AKAT ČR za 1.Q 2022

K 31.3.2022 AVANT spravoval a administroval celkový majetek v hodnotě 78,9 mld. Kč a  drží si tak stále pozici leadera trhu.
V celkovém objemu námi obhospodařovaného a administrovaného majetku jsme
na kvartální bázi narostli o 15,08 %. (Zdroj: AKAT ČR)

Více informací se naleznete pod přiloženým odkazem: AKAT 1Q2022