EnCor Funds SICAV, a.s.
EnCor Fixed Income Strategy Podfond

dluhopisy

zaměření aktiv

2,76 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,0753 Kč

aktuální hodnota IA

324 589 955 Kč

objem majetku fondu

7,53 %

Zhodnocení IA od 1. úpisu za 33 měsíců

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je stabilní výnos nad úrovní inflace ve výši 3-4 % p.a. s nízkou volatilitou při investování do státních a korporátních dluhových instrumentů vydaných emitenty zejména z České republiky.

Fond vznikl v roce 2018 jako reakce na poptávku klientů společnosti EnCor, jak řešit investice do českých dluhopisů. Typický investor, bez ohledu na objem aktiv, nemá znalosti a kapacitu na to, aby analyzoval dluhopisy na trhu a investoval do nich napřímo. Navíc by přišel o často požadovanou likviditu. Jsou to stejné problémy, s jakými se zakladatelé potýkali i při správě svého vlastního portfolia. Odpovědí je náš fond. Zkušenosti týmů EnCor a AVANT IS nám k tomu dávají jedinečné předpoklady. Naše interní pravidla pro řízení rizika jsou stejně přísná jako bankovní úvěrová metodika. Přes důslednou kreditní analýzu projde do portfolia fondu zhruba jen jedna z deseti zvažovaných příležitostí.

Základní parametry

 

Právní forma fonduakciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondufond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondunástroje peněžního trhu, dluhové cenné papíry, směnky
Emitovaný cenný papírinvestiční akcie
Veřejná obchodovatelnostne
Frekvence úpisu akciíměsíčně
Minimální investice klienta1 mil. Kč
Vstupní poplatekaž 3 %
Investiční horizont klientastřednědobý, 3 roky
Frekvence odkupů akciíměsíčně
Splatnost odkupů akciído 30/75 dní dle % podílu na celkovém fondovém kapitálu podfondu
Výstupní poplatek0 %
Zdanění výnosů fondu5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fonduAVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fonduAVANT investiční společnost, a.s.
DepozitářČeská spořitelna, a.s.
AuditorKPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Profesionální zázemí poskytované týmem EnCor a AVANT investiční společností, a.s. Zakladatel fondu má vysokou odbornost a bohaté zkušenosti s investičním bankovnictvím a správou aktiv.
  • Diverzifikované portfolio dluhopisů emitentů podnikajících v různých odvětvích zajišťuje stabilní výnos s malou volatilitou a splňuje požadavky na konzervativní část investičního portfolia.
  • Vysoce likvidní investice s výnosem nad úrovní spořících účtů a inflace poskytuje ochranu před znehodnocením při zachování vysoké likvidity investice.
  • Za rok 2019 fond splnil svůj cíl a dosáhl 3 % čistého výnosu pro investory, také se umístil v TOP 20 produktů ve finále soutěže Zlatá koruna 2019, v kategorii Cena veřejnosti.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt