Natland investiční fond SICAV, a.s.
Natland nemovitostní podfond

nemovitosti

zaměření aktiv

6,37 %

dosažený výnos za 12 měsíců

174,6143 Kč

aktuální hodnota PIA k 30.11.2023

1 085 506 664 Kč

objem majetku fondu k 30.11.2023

43,54 %

Zhodnocení PIA od 1. úpisu za 78 měsíců

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí a nemovitostních společností (vč. jejich úvěrování), zaměřených primárně na rezidenční development, tzn. výstavbu a prodej nových nemovitostí – bytových jednotek. Investice fondu jsou nyní soustředěny na rezidenční projekty na území hlavního města Prahy, přičemž další investice fond plánuje i na území Středočeského kraje či na území krajských měst, vč. refinancování stávajících realitních projektů.

Zakladatelem a ovládajícím akcionářem fondu je Investiční skupina Natland. Ta na českém a slovenském trhu aktivně vyhledává a velmi úspěšně zhodnocuje investiční příležitosti.

Investiční skupina Natland staví na několika pilířích – jedním z nich je rezidenční development. V tomto oboru patří mezi desítku největších hráčů. Její projekt Čakovický park je s více než 800 bytovými jednotkami jedním z největších na českém realitním trhu. Třikrát se stal Realitním projektem roku (2011, 2012, 2014). Představuje jednu z nejmodernějších forem bydlení pro rodiny s dětmi.

Investiční skupina Natland zároveň úspěšně investuje ve finanční oblasti, v moderních technologiích a také v segmentu volnočasových aktivit. Vlastní například populární golfový resort na Zbraslavi – Prague City Golf. V této lukrativní oblasti připravuje developerský projekt, který zatím nemá v České republice obdoby. Další projekty chystá i v Praze (Lipenecký park, Praha 5, Sedmikráska, Praha 9 a další).

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti, rezidenční development
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)
Veřejná obchodovatelnost ano
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií do 30/60/90 dní po konci pololetí dle objemu odkupovaných investičních akcií
Výstupní poplatek 0 % při odkupu po 3 letech, 10 % při odkupu do 3 let
Zdanění výnosů fondu 5% ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna, a.s.
Auditor fondu TPA Audit s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 6,6 % p.a. (MAX).
  • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
  • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
  • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty. Naše projekty najdete na konkrétních adresách, můžete je vidět a můžete si na ně sáhnout.
  • Profesionální zázemí úspěšné Investiční skupiny Natland s dlouholetými zkušenostmi. Zakladatelé fondu mají vysokou odbornost a bohaté zkušenosti s developerskými projekty.
  • Zaměření investic do developerských projektů umístěných v lokalitách s perspektivou vysokého zhodnocení.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt