GARTAL Investment fund SICAV a.s.

nemovitosti, zajištěné pohledávky

zaměření aktiv

N/A

dosažený výnos za 12 měsíců

N/A

aktuální hodnota RIA

384 929 430 Kč

objem majetku fondu

4 roky

investiční horizont

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to na základě investic do účastí, zejména účastí v nemovitostních společnostech, a poskytování úvěrů nebo zápůjček do těchto účastí. Výnosy investic fondu jsou převážně opatřovány z kapitálových zisků, z dividend a z úroků.

Základní parametry

 

Právní forma fonduakciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondufond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondunemovitosti, rezidenční development a zajištěné pohledávky
Emitovaný cenný papírrůstové investiční akcie
Veřejná obchodovatelnostne
Frekvence úpisu  investičních akciíměsíčně
Minimální investice klienta1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatekaž 3 %
Investiční horizont klientastřednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akciíčtvrtletně
Splatnost odkupů investičních akciído 180 dní
Výstupní poplatek

 

5 % při odkupu do 3 let

0 % při odkupu po 3 letech

Zdanění výnosů fondu5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářůfyzické osoby 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fonduAVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fonduAVANT investiční společnost, a.s.
DepozitářČeská spořitelna, a.s.
AuditorAPOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Nadstandardní výnos růstových investičních akcií ve výši 7 % p.a.
  • Garance minimálního výnosu růstových investičních akcií ve výši 6 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů růstových investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
  • Dlouhodobé investování do reálných hodnot se stabilním růstem, vyšší míra diverzifikace rizika portfolia.
  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli výkonnostních investičních akcií) do výše 6 % p.a. Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu – nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
  • Profesionální zázemí úspěšné pražské developerské společnosti, která působí na českém trhu již od roku 2002.
  • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem, dohled České národní banky.
  • Nižší 5% sazba daně z příjmu pro investiční fondy, možnost osvobození od daně z příjmu při odkupu investičních akcií po 3 letech.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt