Fondy aktuálně
připravené k investici

 
Název fondu
Zaměření aktiv
Dosažený výnos za 12 měsíců
Investiční horizont
účasti v obchodních společnostech
N/A
5 let
zajištěné pohledávky a úvěry
7,64 % p.a.
3 roky
nemovitosti
9,33 % p.a.
6 let
výstavba nemovitostí
3,02 % (6m)
3 roky
nemovitosti
6,80 % p.a.
4 roky
nemovitosti
3,96 % (8m)
5 let
pohledávky
4,94 % (7m)
4 roky
cenné papíry
0,51 % p.a.
4 roky