Fondy aktuálně
připravené k investici

 
Název fondu
Zaměření aktiv
Dosažený výnos za 12 měsíců
Investiční horizont
zajištěné pohledávky a úvěry
7,36 % p.a.
3 roky
výstavba nemovitostí
8,10 % p.a.
4 roky
nemovitosti
7,16 % p.a.
3 roky
nemovitosti, zajištěné pohledávky
N/A % p.a.
4 roky
development, nemovitosti, dluhopisy
7,16 % p.a.
4 roky
nemovitosti
6,34 % p.a.
3,5 roky
pohledávky
8,70 % p.a.
4 roky
komerční nemovitosti
5,14 % (9m)
4 roky
majetkové účasti (private equity)
12,25 % p.a.
6 let
cenné papíry
1,95 % p.a.
4 roky
účasti v obchodních společnostech
5,80 % p.a.
5 let