Fondy aktuálně
připravené k investici

 
Název fondu
Zaměření aktiv
Dosažený výnos za 12 měsíců
Investiční horizont
nemovitosti
4,27 % p.a.
5 let
zajištěné pohledávky
11,56 % p.a.
3 roky
výstavba nemovitostí
N/A
5 let
nemovitosti
2,55 % p.a.
4 roky
nemovitosti
N/A
4 roky
pohledávky
N/A
4 roky
cenné papíry
-0,58 % p. a.
3 roky