Fondy aktuálně
připravené k investici

 
Název fondu
Zaměření aktiv
Dosažený výnos za 12 měsíců
Investiční horizont
nemovitosti
4,93 % p.a.
5 let
zajištěné pohledávky
10,75 % p.a.
3 roky
výstavba nemovitostí
N/A
5 let
nemovitosti
2,20 % p.a.
4 roky
development, nemovitosti, dluhopisy
8,30 % p. a.
5 let
nemovitosti
N/A
5 let
pohledávky
N/A
4 roky
cenné papíry
-0,17 % p.a.
4 roky