Fondy aktuálně
připravené k investici

 
Název fondu
Zaměření aktiv
Dosažený výnos za 12 měsíců
Investiční horizont
účasti v obchodních společnostech
N/A
5 let
zajištěné úvěry a pohledávky
7,61 % p. a.
3 roky
nemovitosti
9,33 % p.a.
5 let
zajištěné pohledávky
12,65 % p.a.
3 roky
výstavba nemovitostí
N/A
3 roky
nemovitosti
6,80 % p.a.
4 roky
development, nemovitosti, dluhopisy
7,32 % p. a.
5 let
nemovitosti
N/A
5 let
pohledávky
N/A
4 roky
cenné papíry
0,51 % p.a.
4 roky