Fondy aktuálně
připravené k investici

 
Název fondu
Zaměření aktiv
Dosažený výnos za 12 měsíců
Investiční horizont
nemovitosti
4,46 % p.a.
5 let
zajištěné pohledávky
11,01 % p.a.
3 roky
nemovitosti
2,59 % p.a. (10m)
4 roky
nemovitosti
N/A
4 roky