O společnosti

AVANT je česká investiční společnost, která se od svého založení v roce 2007 specializuje na zakládání, správu a administraci fondů kvalifikovaných investorů (FKI). Nabízí velmi zajímavé investiční příležitosti určené kvalifikovaným investorům.

Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.

Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.

Předseda představenstva
a výkonný ředitel

Detail
Ing. Pavel Hoffman

Ing. Pavel Hoffman

Místopředseda představenstva
a investiční ředitel

Detail
Ing. Jaromír Kohout, MBA

Ing. Jaromír Kohout, MBA

Místopředseda představenstva
a provozní ředitel

Detail
Mgr. Robert Robek

Mgr. Robert Robek

Místopředseda představenstva
a investiční ředitel

Detail
Bc. Pavel Bříza

Bc. Pavel Bříza

Člen představenstva a obchodní ředitel

Detail
JUDr. Petr Krátký

JUDr. Petr Krátký

Člen představenstva a investiční ředitel

Detail
Ing. Martin Sekot

Ing. Martin Sekot

Člen představenstva a finanční ředitel

Detail

Naše milníky

2007

AVANT získává licenci České národní banky (ČNB) k činnosti investiční společnosti.

2010

Pavel Doležal se stává výkonným ředitelem společnosti.

2012

AVANT se stává druhou největší investiční společností na trhu FKI.

2014

AVANT zakládá první SICAV v České republice.

2015

AVANT kotuje první investiční fond na Burze cenných papírů Praha.

2016

AVANT se stává leaderem trhu investičních společností FKI a stává se nejrychleji rostoucí společností na trhu FKI z pohledu tržního podílu nových fondů nad 33 %.

2017

Pavel Doležal se stává jediným vlastníkem společnosti.

2018

AVANT zakládá novou pobočku v Brně.

2019

 Portfolio AVANT dosáhlo 100 investičních fondů a podfondů.

2020

AVANT založil rekordní počet FKI a objem majetku dosáhl 50 mld. Kč.

Základní údaje

Název společnosti AVANT investiční společnost, a.s.
Identifikační číslo 27590241
Zápis v rejstříku Zapsaná u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou B 11040
Sídlo Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00
Základní kapitál 5 000 000 Kč
Auditor ADL Audit s.r.o.
Předmět činnosti Obhospodařování a administrace investičních fondů kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).
Členství v asociacích AKAT ČR
Představenstvo Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M. - předseda
Ing. Pavel Hoffman - místopředseda
Ing. Jaromír Kohout, MBA - místopředseda
Mgr. Robert Robek - místopředseda
Ing. Martin Sekot - člen
JUDr. Petr Krátký - člen
Bc. Pavel Bříza - člen
Dozorčí rada Mgr. et Mgr. Vendula Šromová - předseda
Mgr. Eva Doležalová - člen
Ing. Vladimír Bezděk, M.A. - člen

Kariéra

Finanční účetní

Finanční účetní

Vnitřní auditor – junior

Vnitřní auditor – junior

Pomáháme

Dobrý anděl

Cílem nadačního systému DOBRÝ ANDĚL je, aby rodiny nemocných dostávaly pravidelnou měsíční finanční pomoc. Tímto způsobem umožníme a pomůžeme navýšit měsíční příjem rodin s dětmi, které přivedla těžká nemoc do finanční tísně.

https://dobryandel.cz

Hudba pomáhá

Nezisková organizace, která pomocí benefičních koncertů ve východních Čechách získává finance pro podporu rodin s postiženým dítětem (dětmi). Finančním darem umožníme zakoupit pomůcky, služby (rehabilitaci), které dětem pomohou lépe zvládat jejich handicap.

http://www.hudbapomaha.cz/

Zdravotní klaun

Nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví, a to prostřednictvím speciálně vyškolených Zdravotních klaunů a souvisejících projektů. Finančním darem přispíváme ke zlepšení jejich psychického i celkového zdravotního stavu.

http://www.zdravotniklaun.cz/

Smetanova Litomyšl

Stříbrné mecenášství festivalu Smetanova Litomyšl. Smetanova Litomyšl je druhým nejstarším hudebním festivalem v České republice, zároveň patří k největším pravidelným festivalům klasické hudby u nás, proto díky mecenášství pomáháme zvyšovat jeho kvalitu.

https://www.smetanovalitomysl.cz/

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Poskytuje vzdělání žákům ve třídách s průměrným počtem 6 žáků a každý žák školy je vzděláván dle individuálního plánu, který zohledňuje možnosti a schopnosti žáka, jeho zdravotní stav a potřeby navazujících terapií. Finančním darem umožníme každodenní svoz dětí z místa bydliště do centra aktivit a podpořili jsme tím sbírku na nový svozový autobus.

http://svitani.cz/