O společnosti

AVANT je česká investiční společnost, která se od svého založení v roce 2007 specializuje na zakládání, správu a administraci fondů kvalifikovaných investorů (FKI). Nabízí velmi zajímavé investiční příležitosti určené kvalifikovaným investorům.

Ing. Vladimír Bezděk, M.A.

Ing. Vladimír Bezděk, M.A.

Předseda představenstva

Detail
Ing. Pavel Hoffman

Ing. Pavel Hoffman

Místopředseda představenstva
a investiční ředitel

Detail
Ing. Jaromír Kohout, MBA

Ing. Jaromír Kohout, MBA

Místopředseda představenstva
a provozní ředitel

Detail
JUDr. Petr Krátký

JUDr. Petr Krátký

Místopředseda představenstva
a investiční ředitel

Detail
Mgr. Robert Robek

Mgr. Robert Robek

Místopředseda představenstva
a investiční ředitel

Detail
Ing. Martin Sekot

Ing. Martin Sekot

Člen představenstva a finanční ředitel

Detail
Ing. Zdeněk Synek

Ing. Zdeněk Synek

Člen představenstva a ředitel řízení rizik

Detail
Ing. Michal Brothánek

Ing. Michal Brothánek

Člen představenstva a obchodní ředitel

Detail

Naše milníky

2007

AVANT získává licenci České národní banky (ČNB) k činnosti investiční společnosti.

2010

Pavel Doležal se stává výkonným ředitelem společnosti.

2012

AVANT se stává druhou největší investiční společností na trhu FKI.

2014

AVANT zakládá první SICAV v České republice.

2015

AVANT kotuje první investiční fond na Burze cenných papírů Praha.

2016

AVANT se stává leaderem trhu investičních společností FKI a stává se nejrychleji rostoucí společností na trhu FKI z pohledu tržního podílu nových fondů nad 33 %.

2017

Pavel Doležal se stává jediným vlastníkem společnosti.

2018

AVANT zakládá novou pobočku v Brně.

2019

 Portfolio AVANT dosáhlo 100 investičních fondů a podfondů.

2020

AVANT založil rekordní počet FKI a objem majetku dosáhl 50 mld. Kč.

2021

Vstup významného strategického partnera RN Solutions a.s.

Základní údaje

Název společnosti AVANT investiční společnost, a.s.
Identifikační číslo 27590241
Zápis v rejstříku Zapsaná u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou B 11040
Sídlo CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Základní kapitál 5 000 000 Kč
Auditor ADL Audit s.r.o.
Předmět činnosti Obhospodařování a administrace investičních fondů kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).
Členství v asociacích AKAT ČR
Představenstvo Ing. Vladimír Bezděk, M.A. - předseda
Ing. Pavel Hoffman - místopředseda
Ing. Jaromír Kohout, MBA - místopředseda
JUDr. Petr Krátký - místopředseda
Mgr. Robert Robek - místopředseda
Ing. Martin Sekot - člen
Ing. Zdeněk Synek - člen
Ing. Michal Brothánek- člen
Dozorčí rada Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M. - předseda
Ing. Milan Rusnák - člen
Ing. Marek Unčovský - člen

Pomáháme

Člověk v tísni, o.p.s.

Situace a osud lidí na Ukrajině nám v AVANTu není lhostejný. Rozhodli jsme se zapojit do pomoci a prostřednictvím organizace Člověk v tísni poskytnout finanční dar na pomoc lidem z Ukrajiny.

https://www.clovekvtisni.cz/darujte/jednorazove?amount=1000&accountId=7

Dobrý anděl

Cílem nadačního systému DOBRÝ ANDĚL je, aby rodiny nemocných dostávaly pravidelnou měsíční finanční pomoc. Tímto způsobem umožníme a pomůžeme navýšit měsíční příjem rodin s dětmi, které přivedla těžká nemoc do finanční tísně.

https://www.dobryandel.cz/

Zdravotní klaun

Nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví, a to prostřednictvím speciálně vyškolených Zdravotních klaunů a souvisejících projektů. Finančním darem přispíváme ke zlepšení jejich psychického i celkového zdravotního stavu.

https://www.zdravotniklaun.cz/