AVANT pro Vás pracuje naplno

AVANT pro Vás pracuje naplno

Vážení klienti a obchodní partneři,

za všechny zaměstnance naší investiční společnosti Vám a Vašim blízkým přeji pevné zdraví, úspěšnou obranu proti virům a co nejméně starostí a problémů vyvolaných současnou mimořádně kritickou situací.

Dovoluji si vás ubezpečit, že se na nás přes veškerá omezení a zákazy můžete nadále zcela spolehnout. Z bezpečnostních důvodů náš tým pracuje již měsíc z domova. Díky digitalizaci všech dokumentů, možnosti sdílení přes vzdálené připojení a vybavení všech zaměstnanců notebooky můžeme plnohodnotně plnit veškeré úkoly, které jako regulovaná finanční instituce vůči našich klientům, investičním zprostředkovatelům, depozitářům, auditorům a ČNB máme. Jen v zájmu minimalizace společných rizik nyní preferujeme komunikaci přes mobilní telefon, e-mail, Skype, WhatsApp, Microsoft Teams apod.

V sídle naší investiční společnosti přijímáme veškeré zásilky, dokumenty a podklady, realizujeme veškeré platby a podpisy dokumentace za obhospodařované investiční fondy, vše při zachování nezbytné ochrany proti šíření nákazy.

Kontaktujte prosím přímo naše kolegyně a kolegy, primárně příslušné ředitele správy majetku, případně využijte společný email info@avantfunds.cz. V obchodních otázkách se obracejte na obchodního ředitele Pavla Břízu pavel.briza@avantfunds.cz. Investiční zprostředkovatele žádáme po sjednání obchodu a podepsání Pokynu k úpisu o zaslání dokumentu v co nejkratší lhůtě na compliance@avantfunds.cz.

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci, které si velmi vážím. Celý náš tým se těší na osobní setkání s Vámi v době, kdy svět bude opět takový, jaký jej máme rádi.

V Praze dne 1.11.2020

Za AVANT investiční společnost, a.s.

Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.

Předseda představenstva a výkonný ředitel