Oznámení o vyřazení investičních akcií fondu PILSENINVEST SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s.

IČO: 275 90 241,

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11040,

(dále jen „Oznamovatel“)

 

Investiční fond:

 

PILSENINVEST SICAV, a.s.

IČO: 28550536

se sídlem Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4

(dále jen „Fond“)

 

Oznamovatel jako obhospodařovatel a administrátor fondu kvalifikovaných investorů PILSENINVEST SICAV, a.s. informuje akcionáře:

 

  • Valná hromada společnosti PILSENINVEST SICAV, a.s. rozhodla dne 3.12.2020 o vyřazení všech investičních akcií fondu z Burzy cenných papírů Praha k datu 30.12.2020 (poslední den pro vypořádání).

 

 

Oznamovatel tímto výslovně prohlašuje, že veškeré údaje jím uvedené v tomto oznámení jsou pravdivé, aktuální a úplné.