Společnost dočasně pozastavuje odkup podílových listů fondu CONVERSANO OPF