Ing. Martin Sekot

Ing. Martin Sekot

Člen představenstva a finanční ředitel

Vzdělání
Vysoká škola ekonomická v Praze

Martin má více než 21letou praxi ve finančních institucích, a to zejména v oblasti finančního řízení a investic. V ČSOB Leasing vedl útvar finančního řízení se zodpovědností za plánování, reporting, controlling, řízení aktiv a pasiv, cenotvorbu produktů a měření rizikovosti. Podílel se také na významných projektech celé skupiny ČSOB/KBC (akvizice, zvýšení efektivnosti, optimalizace nákladů). Ve společnosti AVANT působí od roku 2017 a zodpovídá za finanční řízení, oceňování majetku a také za výpočty hodnot.

+420 267 997 795 martin.sekot@avantfunds.cz