Ing. Zdeněk Synek

Ing. Zdeněk Synek

Člen představenstva a ředitel řízení rizik

Vzdělání
Vysoké učení technické v Brně

Zdeněk má 25letou praxi v oblasti korporátního financování, řízení cash flow, fúzí, akvizicí, reorganizací a restrukturalizací. 22 let působil ve společnostech Delta Pekárny, Ramill a United Bakeries  v roli Group CFO pro regiony CZ, PL, HU, CYP a SK. Do jeho řídící kompetence spadaly úseky financování, účetnictví, controllingu a IT a přímá komunikace s vlastníky firem  ve zmíněných regionech včetně  LUX, BE a FR. Zdeněk působil v cca 20 společnostech jako člen statutárního orgánu, resp. dozorčí rady.  V posledních dvou letech také jako Group CFO ve společnosti RN Solutions a od konce minulého roku zodpovídá za úsek řízení rizik ve společnosti AVANT.

+420 267 997 795 zdenek.synek@avantfunds.cz