Doplňující informace k veřejným výzvám k úpisu investičních akcií fondu Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VEŘEJNÝM VÝZVÁM K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ

 

Společnost Natland Assets Fund SICAV, a.s. (pozn. dříve podnikající mj. pod obchodní firmou Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.), se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 241 30 249, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277 (dále jen „Společnost“), tímto doplňuje Výzvy k veřejným úpisům investičních akcií, obě ze dne 31. 12. 2020, účinné ode dne 1. 1. 2021 (dále jen „Výzvy“), jejich předmětem byla výzva kvalifikovaným investorům k úpisu investičních akcií třídy Prioritní investiční akcie (ISIN: CZ0008042801) a třídy Výkonnostní investiční akcie (ISIN: CZ0008042090) (dále společně jen „Investiční akcie“), o následující informaci:

 

S účinností ke dni 1. 7. 2022 vytvořila Společnost podfond označený jako podfond Natland Residential Development* (dále jen „Podfond“), do kterého vyčlenila majetek a dluhy ze své dosavadní investiční činnosti. Ode dne vzniku Podfondu tak budou Investiční akcie vydávány právě k tomuto Podfondu. Na ostatních parametrech úpisů, jak jsou definovány Výzvami, se nic nemění.

 

V Praze dne 1. 7. 2022

 

za Natland Assets Fund SICAV, a.s.

 

 

JUDr. Petr Krátký

zmocněný člen představenstva AVANT investiční společnost, a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Je velmi pravděpodobné, že do 31. 12. 2022 dojde ke změně označení Podfondu na Natland Nemovitostní podfond.