Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu GARTAL Investment fund SICAV a.s.

Statutární ředitel společnosti

GARTAL Investment fund SICAV a.s.

se sídlem Tyršova 1832/7, Nové Město, 120 00 Praha 2,

IČO: 054 79 819,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21934

 („Společnost“)

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.

Investiční akcie Společnosti lze upisovat od 03.09.2019. Lhůta pro ukončení úpisu je stanovena dosažením upsané částky ve výši 300.000.000 Kč. Úpis akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 hod. v sídle Statutárního ředitele Společnosti.

Ůpis investičních akcií Společnosti bude probíhat na základě smlouvy o úpisu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt investiční akcie („Zájemce“) a Společností. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k dispozici v sídle Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 31. srpna 2019

 

 

 

 

______________________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec statutárního ředitele

AVANT investiční společnost, a.s.