Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu SEMPER SICAV, a.s.

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

SEMPER SICAV, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 06296921,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 22717

 („Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií

podfondu Podfond EkoAgro SEMPER SICAV, a.s.

Upisovány budou

  • Prioritní investiční akcie EUR
  • Prioritní investiční akcie CZK
  • Výkonnostní investiční akcie EUR

 

Počátek úpisu

10.12.2019

 

Lhůta pro úpis

31.12.2022

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, která pro Prioritní investiční akcie EUR činí částku 30.000.000,-EUR, pro Prioritní investiční akcie CZK činí částku 500.000.000,-Kč, a pro Výkonnostní investiční akcie EUR činí částku 10.000.000,-EUR, pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k zaslání upsané částky na účet podfondu Společnosti.

 

Emisní kurz

Investiční akcie se upisují za emisní kurz určený dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 9.12.2019

 
Mgr. Robert Robek – v.r.

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.