Výzva k akcionářům společnosti ARCA OPPORTUNITY uzavřený investiční fond, a.s.

Na základě usnesení valné hromady společnosti ARCA OPPORTUNITY, uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 24199591, se sídlem: Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložka 17785 (dále je „společnost“) ze dne 30. 6. 2014, z něhož plyne zrušení evidence dosavadních akcií společnosti jako zaknihovaných cenných papírů a jejich přeměna na cenný papír na jméno, vyzývá tímto představenstvo společnosti ve smyslu § 542 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vlastníky jejích akcií, aby se ve lhůtě tří měsíců ode dne zveřejnění této výzvy dostavili k převzetí cenných papírů a to na adrese sídla společnosti:

 

                                             Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4, v pracovní dny od 9,00 do 17,00 hod.

 

Za představenstvo ARCA OPPORTUNITY, uzavřený investiční fond, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva, zastoupený Mgr. Ing. Pavlem Doležalem, LL.M., pověřeným zmocněncem.

 

V Praze dne 29.10.2014

 

 

Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.

v.r.