Výzva k odevzdání listinných cenných papírů

 oznámení o změně podoby listinného cenného papíru a výzva k odevzdání listinných cenných papírů

 

Člen představenstva společnosti

Československý nemovitostní fond SICAV, a.s.,

se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4,

IČO: 06561705,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 22940,

 (dále jen „Společnost“),

 

vyzývá akcionáře k odevzdání listinných cenných papírů, konkrétně výkonnostních investičních akcií vydaných Společností (dále jen „Původní akcie“) z důvodu změny jejich podoby.

Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti ze dne 17.12.2018 došlo ke změně stanov Společnosti, a s tím související změně podoby Původních akcií vydaných Společností, a to konkrétně z listinných cenných papírů na zaknihované cenné papíry.

Lhůta pro předložení Původních akcií za účelem jejich zaknihování byla stanovena do 17.3.2019. Předání Původních akcií je možné uskutečnit v této lhůtě vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle člena představenstva Společnosti, konkr. společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8 (dále jen „člen představenstva“), příp. při předem sjednaném osobním setkání se zplnomocněným zástupcem Společnosti.

 

Místo: Praha

Datum: 17.12.2018

 

Mgr. Robert Robek v. r.

pověřený zmocněnec člena představenstva