Administrace fondů

Rádi Vám pomůžeme s plněním zákonných povinností při řízení Vašeho fondu

Chcete posunout Vaše podnikání o krok vpřed a využívat řady výhod, které fondy kvalifikovaných investorů nabízí, bez starosti s jejich komplikovanou regulací a bez rizik neplnění specifických povinností? Svěřte administraci fondu do našich rukou a my Vám výhodně zajistíme kompletní servis.

Služby Činnosti
Řízení rizik Kontrola investičních limitů Analýza ekonomické výhodnosti
Komunikace s ČNB Plnění informačních povinností Součinnost při dohledu
Komunikace s depozitářem Informování depozitáře o transakcích Součinnost při kontrolách
Vnitřní audit a compliance Výkon vnitřního auditu
Příprava zpráv vnitřního auditora
Kontrola interních procesů
Sledování legislativy
Stanovení NAV fondu Výpočet čistého obchodního jmění Informování akcionářů a podílníků
Vedení účetnictví Vedení účetních knih Sestavování účetních závěrek a zpráv
Corporate Actions Příprava a realizace valných hromad
a realizace jednání představenstva
Vydávání akcií a podílových listů
Evidence akcionářů a podílníků

Administraci poskytujeme těmto fondům a investičním společnostem

 • APRIN investiční společnost a.s.
 • Art of Finance investiční společnost, a.s.
 • Elba otevřený podílový fond
 • Élévation otevřený podílový fond
 • EMART otevřený podílový fond
 • Eudia otevřený podílový fond
 • Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
 • K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.
 • Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.
 • Malbork otevřený podílový fond
 • Patronus třetí SICAV a.s.
 • PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
 • Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
 • Růstový otevřený podílový fond APRIN investiční společnost a.s.
 • ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.
 
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.