Veřejná výzva k úpisu akcií investičního fondu ENGINE CLASSIC CARS

27. března 2015

                                                      VEŘEJNÁ Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

ENGINE CLASSIC CARS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,

se sídlem Praha 6 - Dejvice, Generála Píky 430/26, PSČ 160 00,

IČO: 037 60 073,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 20402

 („Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.

Investiční akcie Společnosti lze upisovat od 1.4.2015. Lhůta pro ukončení úpisu je stanovena dosažením upsané částky ve výši =150.000.000 Kč. Úpis akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 hod. v sídle Statutárního ředitele Společnosti nebo v sídle zakladatele Společnosti, tedy společnosti BH Securities, a.s.

Ůpis investičních akcií Společnosti bude probíhat na základě smlouvy o úpisu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt investiční akcie („Zájemce“) a Společností. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k dispozici v sídle Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 27. března 2015

 

 

______________________________________

Mgr. Robert Robek

pověřený zmocněnec statutárního ředitele

AVANT investiční společnost, a.s.

 

 

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.