Veřejná výzva k úpisu akcií investičního fondu PREVALENT SICAV

30. listopadu 2015

                                                           VEŘEJNÁ Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

PREVALENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,

se sídlem Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00,

IČO: 036 09 260,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 20251

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.


Investiční akcie Společnosti lze upisovat od 1.12.2015. Lhůta pro ukončení úpisu je stanovena dosažením upsané částky ve výši =20.000.000 USD. Úpis akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 hod. v sídle Statutárního ředitele Společnosti.


Ůpis investičních akcií Společnosti bude probíhat na základě smlouvy o úpisu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt investiční akcie („Zájemce“) a Společností. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k dispozici v sídle Společnosti.


Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 30. listopadu 2015

 

 

 

______________________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran      

pověřený zmocněnec statutárního ředitele

AVANT investiční společnost, a.s.

Příloha: Veřejná výzva k úpisu investičních akcií PREVALENT SICAV (PDF dokument)

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.