Veřejná výzva k úpisu investičních akcií investičního fondu CORE CAPITAL investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

28. dubna 2016

 

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

CORE CAPITAL investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.,

se sídlem Nad Závěrkou 2434/7, Břevnov, 169 00 Praha 6,

IČO: 04995589,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21512,

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií A a investičních akcií B Společnosti.

 

Statutární ředitel Společnosti rozhodl dne 27.4.2016 o učinění veřejné výzvy k úpisu kusových investičních akcií A Společnosti ve formě na jméno v podobě cenného papíru až do výše upisované částky 100.000.000 Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) a o učinění veřejné výzvy k úpisu kusových investičních akcií B ve formě na jméno v podobě cenného papíru až do výše upisované částky 3.000.000 Kč (slovy: tři miliony korun českých).

 

Lhůta pro úpis investičních akcií A a investičních akcií B Společnosti je určena do 30. září 2016. Úpis akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 hod v sídle Společnosti.

 

Úpis investičních akcií typu A a investičních akcií B Společosti bude probíhat na základě smlouvy o úpisu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt investiční akcie A, anebo investiční akcie B („Zájemce“) a Společností. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k dispozici v sídle Společnosti.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 27.4.2016

 

 

______________________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.