Výzva k odevzdání listinných cenných papírů Cornerstone Investments SICAV, a.s.,

18. prosince 2018

Výzva

k odevzdání listinných cenných papírů

 

Statutární ředitel společnosti

Cornerstone Investments SICAV, a.s.,

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 061 80 337,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 22595

 (dále jen „Společnost“),

 

vyzývá akcionáře k odevzdání listinných cenných papírů, konkr. investičních akcií výkonnostních vydaných Společností k podfondu Cornerstone Investments podfond Opportunity (dále také jako „Původní akcie“) z důvodu změny jejich podoby z listinných cenných papírů na zaknihované cenné papíry.

Valná hromada Společnosti dne 6.12.2018 přijala rozhodnutí, na základě kterého došlo ke změně stanov Společnosti, a s tím související změně podoby stávajících vydaných investičních akcií výkonnostních vydaných Společností k podfondu Cornerstone Investments podfond Opportunity (dále jen „Podfond“), a to kokr. z listinných cenných papírů na zaknihované cenné papíry.

Lhůta pro předložení původních akcií za účelem jejich zaknihování byla stanovena do 30. 4. 2019. Z výše uvedeného plyne, že akcionáři vlastnící Původní akcie jsou povinni tyto akcie odevzdat Společnosti, nejpozději do 30.4.2019. Předání původních akcií je možné uskutečnit v této lhůtě vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle statutárního ředitele Společnosti, konkr. společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8 (dále jen „Statutární ředitel“), příp. při osobním setkání se zplnomocněným zástupcem Společnosti.

 

Místo: Praha

Datum: 18.12.2018

 

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA, v.r.

pověřený zmocněnec Statutárního ředitele

 

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.