Výzva k odevzdání listinných cenných papírů fondu Českomoravský fond SICAV, a.s.,

18. června 2019

Oznámení o změně podoby listinného cenného papíru a výzva k odevzdání listinných cenných papírů

 

Statutární ředitel společnosti

Českomoravský fond SICAV, a.s.,

se sídlem Kodaňská 558/25, Vršovice, 101 00 Praha 10,

IČO: 064 09 768,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 22818,

 (dále jen „Společnost“),

 

vyzývá akcionáře k odevzdání listinných cenných papírů, konkr. zakladatelských akcií vydaných Společností a dále prioritních investičních akcií a výkonnostních investičních akcií vydaných Společností k podfondu Českomoravský fond SICAV, a.s. Pohledávkový podfond (dále také jako „Původní akcie“) z důvodu změny jejich podoby z listinných cenných papírů na zaknihované cenné papíry.

Jediný akcionář vlastnící zakladatelské akcie při výkonu působnosti valné hromady Společnosti dne 10.6.2019 přijal rozhodnutí, na základě kterého došlo ke změně stanov Společnosti, a s tím související změně podoby stávajících zakladatelských akcií vydaných Společností a prioritních investičních akcií a výkonnostních investičních akcií vydaných Společností k podfondu Českomoravský fond SICAV, a.s. Pohledávkový podfond (dále jen „Podfond“), a to konkr. z listinných cenných papírů na zaknihované cenné papíry.

Lhůta pro předložení Původních akcií za účelem jejich zaknihování byla stanovena do 30.9.2019. Předání Původních akcií je možné uskutečnit v této lhůtě vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle statutárního ředitele Společnosti, konkr. společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8 (dále jen „Statutární ředitel“), příp. při předem sjednaném osobním setkání se zplnomocněným zástupcem Společnosti.

 

Místo: Praha

Datum: 18.6.2019

 

 

 

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA v. r.

pověřený zmocněnec Statutárního ředitele

 

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.