VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ EnCor Funds SICAV, a.s.

15. února 2018

 

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

EnCor Funds SICAV, a.s.

se sídlem se sídlem Údolní 1724/59, PSČ 147 00, IČO: 067 60 295,

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23196

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá

kvalifikované investory k úpisu kusových investičních akcií

podfondu EnCor Fixed Income Strategy Podfond

 

Počátek úpisu

15.2.2018

Lhůta pro úpis

31.12.2018

 

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky CZK 1,000,000,000 (slovy: jedna miliarda korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Úpis investičních akcií bude probíhat na základě smlouvy o úpisu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt investiční akcie („Zájemce“) a Společností. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k dispozici v sídle Společnosti.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 15.2.2018

 

 

______________________________________

Mgr. Robert Robek

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.