Výzva k úpisu investičních akcií fondu AVANT ENERGY investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

1. prosince 2016

VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ


Statutární ředitel společnosti
AVANT ENERGY investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČO: 04260732,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 20816
(„Společnost“)

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá
kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.

Lhůta pro úpis investičních akcií Společnosti je určena do 29. února 2017. Úpis akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 hod v sídle Společnosti nebo prostřednictvím objednávky (podepsaného návrhu smlouvy o úpisu investičních akcií) doručené Společnosti formou pošty, faxu nebo emailu.

Ůpis investičních akcií Společnosti bude probíhat na základě smlouvy o úpisu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt investiční akcie („Zájemce“) a Společností. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k dispozici v sídle Společnosti.


Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.
Místo: Praha
Datum: 1.12.2016


_________________________________
Mgr. Ing. Ondřej Pieran
pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.

 

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.