Výzva k úpisu investičních akcií fondu Českého Bydlení SICAV, a.s.

14. května 2018

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

se sídlem Palackého 717/11, Nové Město, 110 00 Praha 1,

IČO: 068 72 778,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 23263

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti

 

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

 

  • výkonnostní investiční akcie
  • růstové investiční akcie

 

Počátek úpisu

14.05.2018

 

Lhůta pro úpis

31.5.2020

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky CZK 500,000,000 (slovy: pět set miliónů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o závazku k úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet Společnosti.

 

Emisní kurz

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání příslušného druhu investičních akcií, se investiční akcie upisují za emisní kurs ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu investiční akcii.

 

Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 14.5.2018

 

Ing. Zdeněk Hauzer v. r.

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.

 

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.