Výzva k úpisu investičních akcií fondu Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.,

31. prosince 2018

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.,

se sídlem Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00,

IČO: 052 12 634,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21711,

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií A1 (zaknihované cenné papíry) a investičních akcií A2 (listinné cenné papíry) a investičních akcií B Společnosti.

 

Počátek úpisu

1.1.2019

Lhůta pro úpis

31.12.2021

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky CZK 500,000,000 (slovy: pět set milionů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místem pro úpis je sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.

 

Emisní kurz

Investiční akcie se upisují za emisní kurz určený dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

 

Místo: Praha

Datum: 31.12.2018

 

 

 

 

______________________________________

Mgr. Robert Robek

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.

 

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.