Výzva k úpisu investičních akcií fondu Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.

12. června 2019

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 05212634,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21711,

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

  • Prioritní investiční akcie CZK vydávané v měně CZK k fondu Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.
  • Prioritní investiční akcie EUR vydávané v měně EUR k fondu Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.

 

Počátek úpisu

13.6.2019

Lhůta pro úpis

31.12.2021 (prioritní investiční akcie CZK)

31.12.2021 (prioritní investiční akcie EUR)

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, která pro prioritní investiční akcie v měně CZK činí částku CZK 250,000,000 (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), a pro prioritní investiční akcie v měně EUR činí částku 10.000.000,-EUR (deset milionů eur), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místem pro úpis je sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet podfondu Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.

 

 

Emisní kurz

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k vydání této výzvy, se prioritní investiční akcie v měně CZK upisují za emisní kurz ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) a prioritní investiční akcie v měně EUR se upisují za emisní kurz ve výši 1,- EUR (jedno euro). Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Společnosti.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 12.6.2019

 

 

______________________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.

 

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.