Výzva k úpisu investičních akcií fondu Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

1. července 2019

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

se sídlem    

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 24130249,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 17277

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií společnosti Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

  • Investiční akcie prioritní (ISIN: CZ0008042801) vydávané k investičnímu fondu Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

Počátek úpisu

1. 7. 2019

Lhůta pro úpis

 

31. 12. 2020 (investiční akcie prioritní)

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet Společnosti.

 

 

Emisní kurz

Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Společnosti.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 1. 7. 2019

 

 

______________________________________

Mgr. Robert Robek

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.

 

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.