Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů

Společně s našimi obchodními partnery jsme pro kvalifikované investory vytvořili několik velmi zajímavých investičních příležitostí a další připravujeme.

Klíčové ukazatele

Vznik fondu:

13.6.2016

Nemovitostní portfolio:

Stavební projekty a rekonstrukce nemovitostí v ČR

Celkový objem aktiv fondu:

37 418 266,- Kč
( k 31.10.2017)

O FONDU A ZŘIZOVATELI

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor včetně výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor prioritně v Táboře a Praze, ale i v dalších krajích ČR.

PROČ INVESTOVAT S NÁMI - NÁŠE ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

  • Nadstandardní očekávaný výnos prioritních investičních akcií ve výši až 8 % p.a. je dán jejich statutem, který spočívá v přednostním podílu na zisku fondu (před zakladatelem fondu) a redistribuci kapitálu od držitelů výkonnostních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcionářů.
  • Investujeme do reálných hodnot se stabilním růstem hodnoty pro akcionáře a naše projekty najdete v celé ČR.
  • Máme profesionální zázemí úspěšné společnosti. Odbornost a bohaté zkušenosti zakladatelů fondu.
  • Diverzifikace investic do různých nemovitostních projektů v rámci ČR.

 


Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. a jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozornuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Zaujal Vás fond? Nechte nám na sebe kontakt.


Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.