DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů

Společně s našimi obchodními partnery jsme pro kvalifikované investory vytvořili několik velmi zajímavých investičních příležitostí. Další připravujeme.

Klíčové ukazatele

Vznik fondu

30.12.2016

Nemovitostní portfolio

Developerské projekty – nová výstavba

Objem majetku fondu:

112 796 313 Kč k 31.3.2019

Webové stránky fondu:

www.domoplanfond.cz

Aktuální hodnota prioritní investiční akcie k 31.3. 2019:

1,048 Kč

Výkonnost fondu za posledních 12 měsíců k 31.3.2019 :

3,19 %

O FONDU A ZŘIZOVATELI

Investiční fond DOMOPLAN se prostřednictvím svých dceřiných společností zaměřuje na výstavbu bytových jednotek vysoké kvality. Z hlediska lokalizace se soustředí zejména na pečlivě vybírané rezidenční oblasti v Brně a okolí, působí však po celém území ČR.

Důvodů k orientaci právě na brněnský realitní trh je několik. Město Brno již řadu let zažívá dynamický rozvoj a s ním dlouhodobě roste poptávka po nemovitostech. Vznikají nové průmyslové zóny, technologická centra i výrobní závody a rozvíjí se ty stávající. Stále se vytváří nová pracovní místa, která lákají nejen nově příchozí pracovníky z bližších i vzdálenějších lokalit, ale také desítky tisíc studentů brněnských univerzit. Tento trend je příslibem dlouhodobé a stabilní poptávky po lokálních nemovitostech.

Na výstavbu bytových domů fond v roce 2017 navázal vstupem do developingu horských apartmánů. V této divizi výstavby DOMOPLAN těží z dlouholetých zkušeností zakladatele v developerských projektech a cestovním ruchu. Propojil práci profesionálů z oblasti stavebnictví s konzultanty z oblasti cestovního ruchu a dává projektům přidanou hodnotu, kterou lze vnímat v alpských horských střediscích. Tato spolupráce zaručuje budoucím vlastníkům nejen vysoký komfort pořízeného apartmánu, ale také garanci návratnosti této formy investice z následného pronájmu prostor.

Jedním z nejatraktivnějších projektů je aktuálně výstavba dvou apartmánových domů o 22 bytových jednotkách v horském středisku Filipovice v Jeseníkách. Tyto apartmány bezprostředně přiléhají ke čtyřsedačkové lanovce v oblíbeném Skiareálu Filipovice.

Dalším velmi zajímavým projektem fondu je rekonstrukce a dostavba hotelu Stará pošta ve stejném středisku. Původní hotel  se promění v luxusní horský rezort se zachováním prvorepublikového rázu a dostavbou  bude rozšířen o trojici apartmánových domů v zahradě.

Architektonická kvalita a originalita projektů je základní prioritou společnosti DOMOPLAN. Z toho důvodu spolupracuje s řadou renomovaných architektů. Jejich pracovní zkušenosti zaručují vznik luxusních a moderních staveb splňujících nároky pro kvalitní a spokojené bydlení. V neposlední řadě pak garantují originalitu a osobitost provedení jednotlivých projektů.

PROČ INVESTOVAT S NÁMI - NÁŠ ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

  • Nadstandardní očekávaný výnos prioritních investičních akcií ve výši 7 % p.a.

  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 6 %.

  • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.

  • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.

  • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty. Naše projekty najdete na konkrétních adresách, můžete je vidět a můžete si na ně sáhnout.

  • Profesionální zázemí úspěšné brněnské společnosti s dlouholetými zkušenostmi. Zakladatel fondu má vysokou odbornost a bohaté zkušenosti s developerskými projety.

  • Diverzifikace investic do různých developerských projektů umístěných v pečlivě vybraných lokalitách.

 


Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard(CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžeme získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond? Nechte nám na sebe kontakt.


Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.