NemoMix Fund SICAV a.s.

Společně s našimi obchodními partnery jsme pro kvalifikované investory vytvořili několik velmi zajímavých investičních příležitostí. Další připravujeme.

Klíčové ukazatele

Vznik fondu:

09/04/2019

Portfolio:

cílově více než 20 nemovitostních fondů

Cílový objem aktiv:

1 mld. Kč

Minimální investice do fondu:

1 mil. Kč

O FONDU NemoMix Fund SICAV a.s.

Fond NemoMix: zastřešuje více než 20 nemovitostních fondů rozložených do pěti rozdílných segmentů, tím vytváří bezpečné a diverzifikované portfolio nemovitostních aktiv. Očekávaný výnos fondu 5,2 % p.a.

NemoMix zahrnuje investice do: 

 • výstavby nových bytů
 • komerčních nemovitostí
 • nájemních domů a bytů
 • logistických a průmyslových areálů
 • zemědělské půdy a lesů

 

 PROČ INVESTOVAT S NÁMI

 

 • Nadstandardní očekávaný výnos ve výši 5,2 % p.a.
 • Investice do reálných nemovitostních aktiv se stabilním růstem hodnoty. Projekty podkladových aktiv najdete na konkrétních adresách, můžete je vidět a můžete si na ně sáhnout.
 • Diverzifikace aktiv v 5 rozdílných nemovitostních segmentech.
 • Minimálně 80 % majetku fondu v prioritních investičních akciích s přednostním podílem na zisku podkladového fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) a s garantovaným (do výše fondového kapitálu držitelů výkonnostních investičních akcií) minimálním výnosem, a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty podkladového fondu, což slouží jako ochrana proti případnému propadu cen nemovitostí.
 • Profesionální správa majetku.
 • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářskou bankou (ČSOB).
 • Regulace Českou národní bankou.
 • Nízké vstupní a výstupní poplatky.
 • Možnost osvobození fyzických osob od daně z příjmu při odkupu investičních akcií po 3 letech.

 

 


Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard(CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžeme získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond? Nechte nám na sebe kontakt.


Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.