RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s.

Společně s našimi obchodními partnery jsme pro kvalifikované investory vytvořili několik velmi zajímavých investičních příležitostí. Další připravujeme.

Klíčové ukazatele

Vznik fondu:

01/03/2017

RSBC Group působí:

Londýn, Lublaň, Praha

Nemovitostní portfolio zřizovatele:

55 000 m2
zemědělské a lesní půdy vlastněné zřizovatelem

Objem majetku fondu:

59 706 307 ,- Kč k 31.3.2019

Minimální investice do fondu:

1 mil. Kč

Aktuální hodnota prioritní investiční akcie k 31.3. 2019:

1,0235 Kč

Výkonnost fondu za posledních 12 měsíců k 31.3.2019 :

2,35 %

O FONDU

RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s., je fondem kvalifikovaných investorů. Fond je primárně zaměřen na zavedený český trh s komerčními nemovitostmi. Zřizovatelem fondu je soukromá investiční skupina RSBC.

Pro zajištění diverzifikace je fond zaměřen nejen na logistické areály, ale rovněž usiluje o získání dalších typů komerčních nemovitostí. Management fondu se zaměřuje na nemovitosti, které budou mít potenciál pro zvýšení obsazenosti nebo zvýšení příjmu z pronájmu prostřednictvím aktivní správy asset managementu. Klientům přinášíme konzervativní investici s atraktivním výnosem a zároveň úlevu od starostí spojených se správou majetku.

Počáteční majetek fondu tvoří společnost vlastnící areál celního a logistického centra ve Zdibech:

  • 7882 m2 NÁJEMNÍCH PLOCH
  • USTÁLENÁ STRUKTURA NÁJEMCŮ
  • AKTUÁLNÍ OBSAZENOST AREÁLU 94,4 %

Atraktivní výnos z prosperujících nemovitostí až 6,12 % ročně.

PROČ INVESTOVAT S NÁMI

Atraktivní výnos z prosperujících nemovitostí až 6,12 % ročně.
Kvalitní investiční nemovitosti představují konstantní přítok peněz v podobě nájemného, což patří mezi klíčové výhody realitních aktiv.

Lukrativní nemovitost pracuje za vás.
Disponujeme bohatými zkušenostmi s investicemi do nemovitostí. Klientům nabízíme komplexní profesionální služby spojené s akvizicí, správou a prodejem nemovitostí. Vaši nemovitost aktivně spravujeme a vaše výnosy zvyšujeme, např. formou pronájmu, prodejem služeb nebo zvelebováním společných prostor.

Nemovitosti představují stabilní a reálnou hodnotu.
Investice do nemovitostí mají stále zajímavý růstový potenciál, ať už se jedná o byty, činžovní domy, obchodní prostory či logistická centra.

PŘEDSTAVENÍ ZŘIZOVATELE FONDU

RSBC je soukromá investiční skupina podnikatele Roberta Schönfelda, původně založená za účelem správy rozsáhlého rodového majetku. V současnosti se skupina RSBC zaměřuje mj. na investice do nemovitostí a poskytuje komplexní profesionální služby spojené s akvizicí, správou a prodejem nemovitostí. Objem aktiv skupiny činí více než 100 mil. EUR. Celková hodnota nemovitostí ve správě dosahuje téměř 80 mil. EUR. Celková plocha ve správě představuje více než 50 000 m2. Součástí majetkového portfolia skupiny RSBC je mj. česká master franšíza celosvětově známé realitní značky CENTURY 21. Skupina RSBC je odborným realitním poradcem pro Generali Realitní fond a současně poskytuje komplexní správu nemovitostí pro Patria Residenční fond a Generali Realitní fond.


Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard(CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžeme získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond? Nechte nám na sebe kontakt.


Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.