SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů

Společně s našimi obchodními partnery jsme pro kvalifikované investory vytvořili několik velmi zajímavých investičních příležitostí. Další připravujeme.

Klíčové ukazatele

Vznik fondu:

26.6.2016

Nemovitostní portfolio:

Projekty a rekonstrukce historických domů v Brně

Celkový objem aktiv fondu:

115 906 864,- Kč
(k 30.09.2018)

O FONDU A ZŘIZOVATELI

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, včetně výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor prioritně v Brně.

Brněnský realitní trh je po Praze druhým největším trhem nemovitostí, a není to způsobeno jen tím, že je Brno druhým největším městem České republiky. Kromě nově vznikajících a rozšiřujících se průmyslových zón, které v poslední době vyvolaly příchod řady technologických firem, výrobních závodů a logistických center, které vytvořily stovky nových pracovních příležitostí, podporuje poptávku realit také existence více než desítky univerzit s celou řadou fakult, na nichž studuje několik desítek tisíc studentů.

Jádrem projektů je přestavba a rekonstrukce původních historických domů na bytové jednotky, které splňují nároky nové generace. Většina stavebních projektů řeší formou rekonstrukce nebytových prostor také výrazné zlepšení standardů poskytovaných služeb ve městě. Domy se nachází převážně v těsné blízkosti samotného historického centra města Brna. Zařízení bytů je plánované vždy ve vyšším standardu, aby uspokojilo současné nároky cílových skupin, které tvoří mladé rodiny, studenti, zájemci o startovací byty a investoři se zájmem o podnikání formou sdíleného bydlení Airbnb apod.

PROČ INVESTOVAT S NÁMI - NÁŠ ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

  • Nadstandardní očekávaný výnos prioritních investičních akcií ve výši 7,2 % p.a.
  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 6,9 % p.a.
  • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6, 9 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
  • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.

 


Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard(CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžeme získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond? Nechte nám na sebe kontakt.


Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.