Založení fondu

Založení fondu vyžaduje rozsáhlou právní a ekonomickou přípravu. Ve spolupráci s námi bude pro Vás zakládání fondu rychlé, pohodlné a finančně úsporné.

Jak se zakládá investiční fond s právní osobností?

  1. Založení akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (SICAV, nejčastěji) formou notářského zápisu (zakladatelé s hlasovacími právy, správní/dozorčí rada, společnost AVANT statutárním ředitelem/členem představenstva, sídlo, základní kapitál min. 1,- Kč/1,- EUR).
  2. Žádost o zápis do seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou (stanovy, statut, depozitářská banka, auditor a AVANT jako obhospodařující investiční společnost).
  3. Zápis fondu do obchodního rejstříku, zahájení činnosti, úpis investičních akcií. 

Jak se zakládá podílový fond?

  1. Žádost o zápis do seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou (statut, depozitářská banka, auditor a AVANT jako obhospodařující investiční společnost).
  2. Zahájení činnosti, úpis podílových listů.

Doba pro založení fondu

Investiční fond s právní osobností zakládáme do 2 měsíců, podílový fond do 1 měsíce. Přelicencování na samosprávný investiční fond s naší administrací zabere 9 měsíců dle časových možností klienta a jeho schopnosti poskytnout informace podle požadavků České národní banky.

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.