DOMOPLAN, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů

Společně s našimi obchodními partnery jsme pro kvalifikované investory vytvořili několik velmi zajímavých investičních příležitostí a další připravujeme.

Klíčové ukazatele

Vznik fondu

30.12.2016

Nemovitostní portfolio

Developerské projekty – nová výstavba

Celkový objem aktiv fondu

35 925 000,- Kč

Webové stránky fondu:

www.domoplanfond.cz

O FONDU A ZŘIZOVATELI

Investiční fond DOMOPLAN se prostřednictvím svých dceřiných společností zaměřuje na výstavbu bytových jednotek středního a vyššího segmentu. Z hlediska lokalizace se soustředí zejména na rezidenční oblasti v Brně a okolí, působí však po celém území ČR.

Důvodů k orientaci právě na brněnský realitní trh je hned několik. Město Brno zažívá dramatický rozvoj a s tím dlouhodobě narůstá poptávka po nemovitostech. Dlouhodobost a stabilitu této poptávky zaručuje vznik a rozvoj průmyslových zón, technologických center a výrobních závodů, vznikají stále nová pracovní místa, která lákají nejen nově příchozí z jiných lokalit, ale také desítky tisíc studentů brněnských univerzit.

Na výstavbu bytových domů fond v roce 2017 navázal vstupem do developingu horských apartmánů. V této divizi výstavby DOMOPLAN propojil práci profesionálů z oblasti stavebnictví s konzultanty z oblasti cestovního ruchu. Tato spolupráce zaručuje budoucím investorům nejen vysoký komfort pořízeného apartmánu, ale také garanci návratnosti investice z následného pronájmu prostor.

Jedním z nejatraktivnějších projektů je aktuálně výstavba dvou apartmánových domů o 22 bytových jednotkách v horském středisku Filipovice v Jeseníkách. Tyto apartmány bezprostředně přiléhají ke čtyřsedačkové lanovce v oblíbeném Skiareálu Filipovice.

Architektonická kvalita a originalita projektů je základní prioritou společnosti DOMOPLAN. Z toho důvodu spolupracuje s řadou renomovaných architektů. Jejich pracovní zkušenosti zaručují vznik luxusních a moderních staveb splňujících nároky pro kvalitní a spokojené bydlení. V neposlední řadě pak garantují originalitu a osobitost provedení jednotlivých projektů.

PROČ INVESTOVAT S NÁMI - NÁŠ ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

  • Očekávaný výnos prioritních investičních akcií ve výši až 6 % p.a. je dán jejich statutem, který spočívá v přednostním podílu na zisku fondu (před zakladatelem fondu) a redistribuci kapitálu od držitelů výkonnostních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcionářů v případě zisku fondu pod 5,4 %.
  • Investujeme do reálných hodnot se stabilním růstem hodnoty pro akcionáře a naše projekty najdete na konkrétních adresách.
  • Máme profesionální zázemí úspěšné brněnské společnosti. Odbornost a bohaté zkušenosti zakladatelů fondu.
  • Diverzifikace investic do různých developerských projektů.

 

 


Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. a jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozornuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Zaujal Vás fond? Nechte nám na sebe kontakt.


Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.