VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ AVANT Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

26. января 2018

 Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

AVANT Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 04353447,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 20905

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií

Společnosti AVANT Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s..

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

Investiční akcie B

Investiční akcie C

 

Počátek úpisu

26.1.2018

Lhůta pro úpis

31.7.2018 (investiční akcie B a investiční akcie C)

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky EUR 50,000,000 (slovy: padesát milionů EUR) pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního ředitele Společnosti.

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami a statutem Společnosti vyzván ke splacení emisního kurzu.

Emisní kurz

Počáteční emisní kurz bude určen ve výši 400 EUR na jednu investiční akcii B a 400 EUR na jednu investiční akcii C k rozhodnému dni (tj. k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byl emisní kurz splacen), ke kterému budou upsány první investiční akcie daného druhu.

Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 26.1.2018

 

 

______________________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.

 

Обратно

На этом сайте мы используем файлы cookies, чтобы обеспечить его полное функционирование, анализировать посещения. Всю информацию, собранную этим способом, мы обрабатываем в соответствии с документом Заявление об охране личных данных.