Správa aktiv

Umíme zhodnotit Váš majetek efektivněji

Nabízíme správu aktiv prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů, které jsou v současnosti nejefektivnější, nejbezpečnější a nejtransparentnější cestou pro řízení Vašeho portfolia. K dnešnímu dni obhospodařujeme 63 fondů kvalifikovaných investorů s celkovou hodnotou vyšší než 28 miliard Kč.

Proč fondy kvalifikovaných investorů (FKI)?

 • Nejvýznamnější ekonomický přínos představuje zvýhodněné zdanění fondů (5 % ze zisku oproti standardním 19 %).
 • Možnosti zaměření a limitů investic FKI jsou velmi široké (cenné papíry, nemovitosti, obnovitelné zdroje, pohledávky, půjčky, ochranné známky, umělecké předměty atd.).
 • FKI je efektivní, transparentní a kontrolovaný nástroj pro spolupráci menšího množství investorů sdílejících určitý investiční cíl.
 • FKI lze využít také k centralizovanému řízení portfolia aktiv, nebo k získání finančních zdrojů na další rozvoj podnikání klienta bez toho, aby bylo případně negativně ovlivněno (spoluvlastnictvím) samotné podnikání klienta.
 • Ve srovnání se strukturami mezinárodního daňového plánování jsou přednostmi FKI nižší daňová a právní rizika, průhlednější a jednodušší správa a odpadající obtíže s repatriací zisků a kolizemi právních řádů.
 • Statut FKI definuje podmínky pro investice i vztahy mezi akcionáři, proto omezuje kontrolními mechanismy rizikovost investic a činnost managementu fondu.

Proč s námi?

 • Přínos pro klienta je pro nás prioritou.
 • Jsme důvěryhodnou, respektovanou a stabilní společností.
 • Zkušenosti a kontakty našeho specializovaného týmu Vás posunou vpřed.
 • Nabízíme úplný rozsah služeb souvisejících se založením, správou i administrací fondů kvalifikovaných investorů.
  • Vyhodnocení přínosů FKI
  • Poradenství a spolupráce při založení fondu
  • Řízení investičních procesů
  • Komunikace s depozitářem
  • Vedení finančního účetnictví
  • Stanovení čistého obchodního jmění fondu a hodnoty podílového listu či akcie
  • Compliance
  • Interní audit
  • Výkaznictví a komunikace s orgánem dohledu (ČNB)
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.