AVANT Flex

Cílem produktu AVANT Flex je umožnit investorům vytvoření vlastního jedinečného vyváženého portfolia různých investičních fondů již od 1 mil. Kč

Podle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, se může stát akcionářem či podílníkem fondu kvalifikovaných investorů jen osoba jejíž výše splaceného vkladu nebo splacené investice odpovídá alespoň 1 000 000 Kč, a to buď do jednoho fondu či do více fondů obhospodařovaných stejným obhospodařovatelem.

AVANT investiční společnost, a.s. obhospodařuje celkem 152 investičních fondů. Nabízí tak nejširší portfolio investičních fondů v České republice. Z počtu 26 fondů si investoři mohou vybrat zcela odlišné typy aktiv z pohledu výnosu, rizika, časového horizontu a vytvořit si flexibilně vlastní portfolio, a to na základě jednoho pokynu.

Pokud investor s disponibilními zdroji ve výši 1 mil. Kč zvažuje investici do fondu kvalifikovaných investorů, musí se standardně rozhodnout jen pro jeden investiční fond, což významně zvyšuje nároky na jeho rozhodování, ale zejména jeho riziko. Díky produktu AVANT Flex může diverzifikovat riziko investicí do více investičních fondů, podílet se na výnosech rozdílných business příběhů, být zapojen do více investičních aktivit. Lépe to tak odpovídá jeho finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem. Může tak investovat do jednoho z představených investičních fondů nebo do všech zároveň.

Seznam fondů

Natland investiční fond SICAV, a.s., Natland nemovitostní podfond

Natland investiční fond SICAV, a.s., Natland nemovitostní podfond

AVANT - Česká pole 2015 <br>otevřený podílový fond

AVANT - Česká pole 2015
otevřený podílový fond

AVANT LOAN SICAV, a.s.

AVANT LOAN SICAV, a.s.

Nemomax investiční fond <br>s proměnným základním kapitálem, a.s.

Nemomax investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s.

BIDLI investiční fond SICAV, a.s. <br>Podfond - BIDLI nemovitostní

BIDLI investiční fond SICAV, a.s.
Podfond - BIDLI nemovitostní

r2p invest SICAV, a.s.

r2p invest SICAV, a.s.

CORE CAPITAL SICAV, a.s.

CORE CAPITAL SICAV, a.s.

REALIA FUND SICAV, a.s. <br>REALIA Podfond Retail Parks

REALIA FUND SICAV, a.s.
REALIA Podfond Retail Parks

Cornerstone Investments SICAV, a.s. <br>Cornerstone Investments podfond Opportunity

Cornerstone Investments SICAV, a.s.
Cornerstone Investments podfond Opportunity

SkyLimit Industry SICAV a.s. <br>podfond Strojírenský

SkyLimit Industry SICAV a.s.
podfond Strojírenský

SEMPER SICAV, a.s., Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s.

SEMPER SICAV, a.s., Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s.

SPILBERK investiční fond<br> s proměnným základním kapitálem, a.s.

SPILBERK investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s.

Českomoravský fond SICAV, a.s.<br> Podfond AGUILA

Českomoravský fond SICAV, a.s.
Podfond AGUILA

TUTAMEN SICAV, a.s.<br> TUTAMEN podfond MASTER

TUTAMEN SICAV, a.s.
TUTAMEN podfond MASTER

Českomoravský fond SICAV, a.s. <br>Podfond DOMUS

Českomoravský fond SICAV, a.s.
Podfond DOMUS

VENDEAVOUR Private Equity Fund <br>SICAV a.s.

VENDEAVOUR Private Equity Fund
SICAV a.s.

ČSNF SICAV, a.s.

ČSNF SICAV, a.s.

Vihorev.Capital SICAV, a.s

Vihorev.Capital SICAV, a.s

DOMOPLAN SICAV, a.s.

DOMOPLAN SICAV, a.s.

DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s.

DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s.

4 Gimel Investments SICAV, a.s. <br>Podfond Alfa 4 Gimel Investments

4 Gimel Investments SICAV, a.s.
Podfond Alfa 4 Gimel Investments

ECFS Credit Fund SICAV, a.s.

ECFS Credit Fund SICAV, a.s.

WERO ČSEF SICAV, a.s. <br>Podfond ČSEF AQUA

WERO ČSEF SICAV, a.s.
Podfond ČSEF AQUA

GARTAL Investment fund SICAV a.s.

GARTAL Investment fund SICAV a.s.

NemoMix Fund SICAV a.s.

NemoMix Fund SICAV a.s.

BRIXX SICAV a.s.

BRIXX SICAV a.s.

Pokyn AVANT Flex

Upozornění

Všechny prezentované fondy jsou fondy kvalifikovaných investorů. Investory fondů se mohou stát výhradně kvalifikovaní investoři ve smyslu § 272 zákona č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investiční společnost upozorňuje
investory, že hodnota investice do fondů může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondů v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondů je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondů, tak jak jsou uvedeny v jejich statutech. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondů.

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ FONDU (KID) JE K DISPOZICI NA:
https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/.

V LISTINNÉ PODOBĚ LZE UVEDENÉ INFORMACE ZÍSKAT V SÍDLE SPOLEČNOSTI:
AVANT investiční společnost, a.s.
CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00

BLIŽŠÍ INFORMACE O COMMON REPORTING STANDARD (CRS) A FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) MŮŽETE ZÍSKAT NA:
https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Podrobnější informace o FKI ve Funds Booku naleznete ve statutech jednotlivých fondů.

Tento finanční produkt neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.