Správa aktiv

Jsme mostem mezi lidmi, kteří mají peníze, a lidmi, kteří mají nápady i peníze.

Pomůžeme Vám se správou portfolia aktiv prostřednictvím nejefektivnější, nejbezpečnější a nejtransparentnější formy fondu kvalifikovaných investorů..

Proč fondy kvalifikovaných investorů (FKI)?

 • FKI je efektivní, transparentní a kontrolovaný nástroj pro spolupráci menšího i většího množství investorů sdílejících určitý investiční cíl.
 • Ekonomickou výhodu jistě představuje zvýhodněné zdanění fondů (korporátní daň 5 % ze zisku oproti standardním 19 % + daň z příjmů fyzických osob, 0 % při odkupu po 3 letech oproti standardním 15 % u dividend).
 • Možnosti zaměření a limitů investic FKI jsou velmi široké (cenné papíry, nemovitosti, obnovitelné zdroje, pohledávky, půjčky, ochranné známky, umělecké předměty atd.).
 • FKI lze využít také k centralizovanému řízení portfolia aktiv, nebo k získání finančních zdrojů na další rozvoj podnikání klienta bez toho, aby bylo případně negativně ovlivněno spolurozhodováním samotné podnikání klienta.
 • Ve srovnání se strukturami mezinárodního daňového plánování jsou přednostmi FKI nižší daňová a právní rizika, průhlednější a jednodušší správa a odpadající obtíže s repatriací zisků a kolizemi právních řádů.
 • Statut FKI definuje podmínky pro investice i vztahy mezi akcionáři, proto omezuje kontrolními mechanismy rizikovost investic a činnost managementu fondu.

Proč s námi?

 • Přínos pro klienta je pro nás prioritou.
 • Jsme důvěryhodnou, respektovanou a stabilní společností.
 • Zkušenosti a kontakty našeho specializovaného týmu Vás posunou vpřed.
 • Nabízíme úplný rozsah služeb souvisejících se založením, správou i administrací fondů kvalifikovaných investorů.

Služby související se založením, správou a administrací investičních fondů

 • Vyhodnocení přínosů FKI a vytvoření návrhu struktury aktiv
 • Poradenství a spolupráce při založení fondu
 • Řízení investičních procesů a rizik
 • Komunikace s depozitářem
 • Vedení finančního účetnictví
 • Stanovení vlastního kapitálu fondu a hodnoty podílového listu či akcie
 • Compliance
 • Interní audit
 • Výkaznictví a komunikace s orgánem dohledu (ČNB)

Seznam obhospodařovaných investičních fondů

4 Gimel Investments SICAV, a.s.
Podfond Alfa 4 Gimel Investments

AFG Sedmý SICAV, a.s.

AFG Šestý SICAV, a.s.
AFG Šestý - 1 podfond

AFG Šestý SICAV, a.s.
AFG Šestý - 2 podfond

ARBITAS SICAV, a.s.
Podfond FINTECH ARBITAS SICAV

ATERNUS SICAV, a.s.
ATERNUS podfond TECH I

AVANT – Česká pole 2015 otevřený podílový fond

AVANT ENERGY SICAV, a.s.

AVANT Finance SICAV a. s.

AVANT LOAN SICAV, a.s.

BIDLI investiční fond SICAV, a.s.
Podfond - BIDLI nemovitostní

BOHEMIA investiční fond, a.s.

BRIXX SICAV, a.s.

Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

CDP SICAV, a.s.

City Logistic Property Fund SICAV a.s.

Clean Energy Fund SICAV, a.s.

Collectiv Art otevřený podílový fond

CONTI REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.
CONTI Growth podfond

Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

CONVERSANO otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a.s.

CORE CAPITAL SICAV, a.s.

Cornerstone Investments SICAV, a.s.
Cornerstone Investments podfond Opportunity

CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
CREDITAS ENERGY, podfond SICAV

CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
CREDITAS GREEN, podfond SICAV

Czech Capital Fund SICAV, a.s.
CZECH CAPITAL PE MEZANIN SUBFUND

Czech Capital Fund SICAV, a.s.
CZECH CAPITAL RE SUBFUND

Czech Capital Fund SICAV, a.s.
CZECH CAPITAL RESTART SUBFUND

Czech Development Fund SICAV, a.s.

Czech Investment Fund SICAV, a.s.

Česká pole 2016 otevřený podílový fond

Českomoravský fond SICAV, a.s.
Podfond AGUILA

Českomoravský fond SICAV, a.s.
Podfond DOMUS

Český Hrad SICAV, a.s.
Podfond A Český Hrad SICAV

ČSNF SICAV, a.s.

DIBITI INVESTMENT FUND SICAV, a.s.
Podfond DIBITI ALEF

DIBITI INVESTMENT FUND SICAV, a.s.
Podfond DIBITI Management Subfund

Dimension investiční fond SICAV a.s.

DOMOPLAN – Na Mariánské cestě SICAV, a.s.

DOMOPLAN – Pekárenský Dvůr SICAV, a.s.

DOMOPLAN – Projekty Brno SICAV, a.s.

DOMOPLAN SICAV, a.s.

E-Group Investments SICAV, a.s.
E-Group, podfond Mixed Investments

E-Group Investments SICAV, a.s.
E-Group, podfond Private Equity

ECFS Credit Fund SICAV, a.s.

Elba otevřený podílový fond

Élévation otevřený podílový fond

EMART otevřený podílový fond

EnCor Funds SICAV, a.s.
EnCor Fixed Income Strategy Podfond

Entropy stage one otevřený podílový fond

EQUISOL SICAV, a.s.
EQUISOL podfond Primo

Eudia otevřený podílový fond

FINEZ SICAV a.s.
Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV

FINEZ SICAV a.s.
Otakar, podfond FINEZ SICAV

FLETCHER SICAV, a.s.
podfond FLETCHER 1

FMP SICAV a.s.

Fond finančního trhu a pohledávek otevřený podílový fond

FRANCO SICAV, a.s.
Franco Real Estates podfond

FWG atlantiso SICAV, a.s
FWG atlantiso Podfond průmyslových investic

GAMA SICAV, a.s.
GAMA ENERGY, podfond SICAV

GARTAL Investment fund SICAV a.s.

Generalist Capital Management SICAV, a.s.
Generalist Capital Management SICAV, a.s., podfond Real Estate I

Good Value Investments SICAV, a.s.
Podfond GVI-1

Holdingový otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a. s.

HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Investhy SICAV, a.s.
Podfond Investhy SmartStocks

Konzervativní dluhopisový otevřený podílový fond

Look AI Ventures SICAV, a.s
Podfond Look AI Ventures I

M&Y land SICAV a.s.
Podfond M&Y land finance

MaeG Investment SICAV a.s.
MaeG Investment, podfond Industry

MAGEF CAPITAL SICAV, a.s.
MAGEF real estate SUBFUND

MAGNA INVEST I. otevřený podílový fond

Mint Fund Commercial SICAV, a.s.
Mint Fund 11 podfond SICAV

MOF INVEST uzavřený investiční fond, a.s.

MONUMENTUM Fund SICAV, a.s.

Natland investiční fond SICAV, a.s.
Natland nemovitostní podfond

NB Investment SICAV, a.s.
NB, podfond Opportunity Investments

Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

NemoMix Fund SICAV a.s.

NEW EUROPE SICAV a.s.
NEW EUROPE Subfund ALTERNATIVE

OM Real Estate Fund SICAV, a.s.

Orquesta investment SICAV, a.s.
Orquesta, podfond Opportunity Investments

Orquesta investment SICAV, a.s.
Orquesta, podfond Private Equity Investments

PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

PREVALENT SICAV, a.s.
Podfond Prevalent Geo Assets

Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

PROPERITY FUND SICAV, a.s.

r2p invest SICAV, a.s.

Real Luxembourg investiční fond SICAV, a.s.

REALIA FUND SICAV, a.s.
REALIA Podfond Retail Parks

RESIDENTO SICAV, a.s.

Reticulum Fund SICAV, a.s.
Podfond Reticulum Finance

RG Investment otevřený podílový fond

RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s.

Růstový otevřený podílový fond APRIN investiční společnost a.s.

Safety Real, fond SICAV, a.s.

SEMPER SICAV, a.s.
Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s.

SF Investments SICAV, a.s.
SF Investments Podfond I

SIROKY FUND SICAV a.s.
Podfond SIROKY GROUP

SkyLimit Industry SICAV a.s.
SkyLimit Industry, podfond Strojírenský

SNP INVEST, investiční fond, a.s.

SPILBERK investiční fond SICAV, a.s.

SPM FINANCE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

SUN Central Europe Fund SICAV, a.s.
SUN REI Subfund

TOLAR SICAV a. s.

TOPELEX Partners SICAV, a.s.
Podfond TOPELEX Alfa

TRAS otevřený podílový fond

TUTAMEN SICAV, a.s.
TUTAMEN podfond MASTER

URBAU SICAV, a.s.

VALOUR investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

VAULT otevřený podílový fond

VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.

Vihorev.Capital SICAV, a.s.

VivInvest fund SICAV, a.s.

Výnosový otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a. s.

WERO ČSEF SICAV, a.s.
Podfond ČSEF AQUA

WF Group SICAV a.s.

ZFP UP Premium SICAV, a.s.