Správa aktiv

Jsme mostem mezi lidmi, kteří mají peníze, a lidmi, kteří mají nápady i peníze.

Pomůžeme Vám se správou portfolia aktiv prostřednictvím nejefektivnější, nejbezpečnější a nejtransparentnější formy fondu kvalifikovaných investorů..

Proč fondy kvalifikovaných investorů (FKI)?

 • FKI je efektivní, transparentní a kontrolovaný nástroj pro spolupráci menšího i většího množství investorů sdílejících určitý investiční cíl.
 • Ekonomickou výhodu jistě představuje zvýhodněné zdanění fondů (korporátní daň 5 % ze zisku oproti standardním 19 % + daň z příjmů fyzických osob, 0 % při odkupu po 3 letech oproti standardním 15 % u dividend).
 • Možnosti zaměření a limitů investic FKI jsou velmi široké (cenné papíry, nemovitosti, obnovitelné zdroje, pohledávky, půjčky, ochranné známky, umělecké předměty atd.).
 • FKI lze využít také k centralizovanému řízení portfolia aktiv, nebo k získání finančních zdrojů na další rozvoj podnikání klienta bez toho, aby bylo případně negativně ovlivněno spolurozhodováním samotné podnikání klienta.
 • Ve srovnání se strukturami mezinárodního daňového plánování jsou přednostmi FKI nižší daňová a právní rizika, průhlednější a jednodušší správa a odpadající obtíže s repatriací zisků a kolizemi právních řádů.
 • Statut FKI definuje podmínky pro investice i vztahy mezi akcionáři, proto omezuje kontrolními mechanismy rizikovost investic a činnost managementu fondu.

Proč s námi?

 • Přínos pro klienta je pro nás prioritou.
 • Jsme důvěryhodnou, respektovanou a stabilní společností.
 • Zkušenosti a kontakty našeho specializovaného týmu Vás posunou vpřed.
 • Nabízíme úplný rozsah služeb souvisejících se založením, správou i administrací fondů kvalifikovaných investorů.

Služby související se založením, správou a administrací investičních fondů

 • Vyhodnocení přínosů FKI a vytvoření návrhu struktury aktiv
 • Poradenství a spolupráce při založení fondu
 • Řízení investičních procesů a rizik
 • Komunikace s depozitářem
 • Vedení finančního účetnictví
 • Stanovení vlastního kapitálu fondu a hodnoty podílového listu či akcie
 • Compliance
 • Interní audit
 • Výkaznictví a komunikace s orgánem dohledu (ČNB)

Seznam obhospodařovaných investičních fondů

4 Gimel Investments SICAV, a.s.
Podfond Alfa 4 Gimel Investments

ARBITAS SICAV, a.s.
Podfond FINTECH ARBITAS SICAV

ATERNUS SICAV, a.s.
ATERNUS podfond TECH I

AVANT – Česká pole 2015 otevřený podílový fond

AVANT ENERGY SICAV, a.s.

AVANT Finance SICAV a. s.

AVANT GROUP SICAV, a.s.

AVANT LOAN SICAV, a.s.

BIDLI investiční fond SICAV, a.s.
Podfond - BIDLI nemovitostní

BOHEMIA investiční fond, a.s.

BRIXX SICAV, a.s.

Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

CONTI REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.
CONTI Growth podfond

CONVERSANO otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a.s.

CORE CAPITAL SICAV, a.s.

CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
CREDITAS ENERGY, podfond SICAV

CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
CREDITAS GREEN, podfond SICAV

City Logistic Property Fund SICAV a.s.

Clean Energy Fund SICAV, a.s.

Collectiv Art otevřený podílový fond

Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Cornerstone Investments SICAV, a.s.
Cornerstone Investments podfond Opportunity

Czech Capital Fund SICAV, a.s.
CZECH CAPITAL PE MEZANIN SUBFUND

Czech Capital Fund SICAV, a.s.
CZECH CAPITAL RE SUBFUND

Czech Capital Fund SICAV, a.s.
CZECH CAPITAL RESTART SUBFUND

Czech Development Fund SICAV, a.s.

Czech Investment Fund SICAV, a.s.

Czech Real Estate Fund EUR SICAV, a.s.

DIBITI INVESTMENT FUND SICAV, a.s.
Podfond DIBITI ALEF

DIBITI INVESTMENT FUND SICAV, a.s.
Podfond DIBITI Management Subfund

DOMOPLAN – Na Mariánské cestě SICAV, a.s.

DOMOPLAN – Pekárenský Dvůr SICAV, a.s.

DOMOPLAN – Projekty Brno SICAV, a.s.

DOMOPLAN SICAV, a.s.

Dimension investiční fond SICAV a.s.

ECFS Credit Fund SICAV, a.s.

EQUISOL SICAV, a.s.
EQUISOL podfond Primo

EnCor Funds SICAV, a.s.
EnCor Fixed Income Strategy Podfond

Entropy stage one otevřený podílový fond

FINEZ SICAV a.s.
Otakar, podfond FINEZ SICAV

FLETCHER SICAV, a.s.
podfond FLETCHER 1

FMP SICAV a.s.

FRANCO SICAV, a.s.
Franco Real Estates podfond

Fond finančního trhu a pohledávek otevřený podílový fond

GARTAL Investment fund SICAV a.s.

Generalist Capital Management SICAV, a.s.
Generalist Capital Management SICAV, a.s., podfond Real Estate I

Good Value Investments SICAV, a.s.
Podfond GVI-1

HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Holdingový otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a. s.

Konzervativní dluhopisový otevřený podílový fond

Look AI Ventures SICAV, a.s
Podfond Look AI Ventures I

M&Y land SICAV a.s.
Podfond M&Y land finance

MAGNA INVEST I. otevřený podílový fond

MOF INVEST uzavřený investiční fond, a.s.

Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.

Mint Fund Commercial SICAV, a.s.
Mint Fund 11 podfond SICAV

NEW EUROPE SICAV a.s.
NEW EUROPE Subfund ALTERNATIVE

Natland investiční fond SICAV, a.s.
Natland nemovitostní podfond

NemoMix Fund SICAV a.s.

Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

OM Real Estate Fund SICAV, a.s.

PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

PREVALENT SICAV, a.s.
Podfond Prevalent Geo Assets

PROPERITY FUND SICAV, a.s.

Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

REALIA FUND SICAV, a.s.
REALIA Podfond Retail Parks

RG Investment otevřený podílový fond

RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s.

Real Luxembourg investiční fond SICAV, a.s.

Reticulum Fund SICAV, a.s.
Podfond Reticulum Finance

Růstový otevřený podílový fond APRIN investiční společnost a.s.

SEMPER SICAV, a.s.
Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s.

SIROKY FUND SICAV a.s.
Podfond SIROKY GROUP

SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

SPM FINANCE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

SUN Central Europe Fund SICAV, a.s.
SUN REI Subfund

Safety Real, fond SICAV, a.s.

SkyLimit Industry SICAV a.s.
SkyLimit Industry, podfond Strojírenský

TOLAR SICAV a. s.

TOPELEX Partners SICAV, a.s.
Podfond TOPELEX Alfa

TRAS otevřený podílový fond

TUTAMEN SICAV, a.s.
TUTAMEN podfond MASTER

URBAU SICAV, a.s.

VALOUR investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.

Vihorev.Capital SICAV, a.s.

VivInvest fund SICAV, a.s.

Výnosový otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a. s.

WERO ČSEF SICAV, a.s.
Podfond ČSEF AQUA

WF Group SICAV a.s.

ZFP UP Premium SICAV, a.s.

ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.

k1 Investments SICAV, a.s.
k1 Investments, podfond Senior Services

r2p invest SICAV, a.s.

ČSNF SICAV, a.s.

Českomoravský fond SICAV, a.s.
Podfond AGUILA

Českomoravský fond SICAV, a.s.
Podfond DOMUS

Česká pole 2016 otevřený podílový fond

Český Hrad SICAV, a.s.
Podfond A Český Hrad SICAV