Správa aktiv

Jsme mostem mezi lidmi, kteří mají peníze, a lidmi, kteří mají nápady i peníze.

Pomůžeme Vám se správou portfolia aktiv prostřednictvím nejefektivnější, nejbezpečnější a nejtransparentnější formy fondu kvalifikovaných investorů.

Proč fondy kvalifikovaných investorů (FKI)?

 • Ekonomickou výhodu jistě představuje zvýhodněné zdanění fondů (korporátní daň 5 % ze zisku oproti standardním 19 % + daň z příjmů fyzických osob, 0 % při odkupu po 3 letech oproti standardním 15 % u dividend).
 • Možnosti zaměření a limitů investic FKI jsou velmi široké (cenné papíry, nemovitosti, obnovitelné zdroje, pohledávky, půjčky, ochranné známky, umělecké předměty atd.).
 • FKI je efektivní, transparentní a kontrolovaný nástroj pro spolupráci menšího i většího množství investorů sdílejících určitý investiční cíl.
 • FKI lze využít také k centralizovanému řízení portfolia aktiv, nebo k získání finančních zdrojů na další rozvoj podnikání klienta bez toho, aby bylo případně negativně ovlivněno spolurozhodováním samotné podnikání klienta.
 • Ve srovnání se strukturami mezinárodního daňového plánování jsou přednostmi FKI nižší daňová a právní rizika, průhlednější a jednodušší správa a odpadající obtíže s repatriací zisků a kolizemi právních řádů.
 • Statut FKI definuje podmínky pro investice i vztahy mezi akcionáři, proto omezuje kontrolními mechanismy rizikovost investic a činnost managementu fondu.

Proč s námi?

 • Přínos pro klienta je pro nás prioritou.
 • Jsme důvěryhodnou, respektovanou a stabilní společností.
 • Zkušenosti a kontakty našeho specializovaného týmu Vás posunou vpřed.
 • Nabízíme úplný rozsah služeb souvisejících se založením, správou i administrací fondů kvalifikovaných investorů.

Služby související se založením, správou a administrací investičních fondů

 • Vyhodnocení přínosů FKI a vytvoření návrhu struktury aktiv
 • Poradenství a spolupráce při založení fondu
 • Řízení investičních procesů a rizik
 • Komunikace s depozitářem
 • Vedení finančního účetnictví
 • Stanovení vlastního kapitálu fondu a hodnoty podílového listu či akcie
 • Compliance
 • Interní audit
 • Výkaznictví a komunikace s orgánem dohledu (ČNB)

Seznam obhospodařovaných investičních fondů

1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.

4 Gimel Investments SICAV, a.s.

ATERNUS SICAV, a.s.

AVANT – Česká pole 2015 otevřený podílový fond

AVANT Finance SICAV a.s.

AVANT Loan SICAV,a.s

BIDLI investiční fond SICAV, a.s.

BOHEMIA investiční fond, a.s.

Bohunická brána SICAV, a.s.

Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

City Logistic Property Fund SICAV a.s.

CONTI REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.

Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

CONVERSANO otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a.s.

CORE CAPITAL SICAV, a.s.

Cornerstone Investments SICAV, a.s.

CREDITAS ASSETS SICAV a.s.

CREDITAS LOAN SICAV a.s.

Czech Capital Fund SICAV, a.s.

Czech Development Fund SICAV, a.s.

Czech Investment Fund SICAV, a.s.

Czech Real Estate Fund EUR SICAV, a.s.

Česká pole 2016 otevřený podílový fond

Českomoravský fond SICAV, a.s.

Český Hrad SICAV, a.s.

ČSNF SICAV, a.s.

DIBITI INVESTMENT FUND SICAV, a.s.

Dimension investiční fond SICAV a.s.

DOMOPLAN SICAV, a.s.

DOMOPLAN – Na Mariánské cestě SICAV, a.s.

DOMOPLAN – Pekárenský dvůr SICAV , a.s

DOMOPLAN – Projekty Brno SICAV, a.s.

ECFS Credit Fund SICAV, a.s.

EQUISOL SICAV, a.s.

EnCor Funds SICAV , a.s

Entropy stage one otevřený podílový fond

FINEZ SICAV a.s.

FLETCHER SICAV, a.s

FMP Assets investiční fond,a.s.

Fond finančního trhu a pohledávek otevřený podílový fond

GALIORL FUND SICAV, a.s.

Gamedev City SICAV p.l.c

GARTAL Investment fund SICAV a.s.

GoBuzz SICAV, a.s.

GOOD LIFE SICAV, a.s.

Holdingový otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a.s.

HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

k1 Investments SICAV, a.s.

Louve Investments SICAV, a.s.

MAGNA INVEST I. otevřený podílový fond

Mint Fund Commercial SICAV, a.s.

MOF INVEST uzavřený investiční fond, a.s.

Natland investiční fond Sicav,a.s.

Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

NemoMix Fund SICAV a.s.

NEW EUROPE SICAV a.s.

NWT FUND SICAV, a.s.

OM Real Estate Fund SICAV, a.s.

Plan B Fund SICAV, a.s.

PLT Investments SICAV a.s.

PREMIOT Capital Fund SICAV a.s.

PREVALENT SICAV, a.s.

Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

PROPERITY FUND SICAV, a.s.

r2p invest SICAV, a.s.

REALIA FUND SICAV, a.s.

Reticulum Fund SICAV, a.s.

RG Investment otevřený podílový fond

RN TECH SICAV, a.s.

RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s.

Safety Real, fond SICAV, a.s.

SEMPER SICAV, a.s.

SkyLimit Industry SICAV a.s.

SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

SPM FINANCE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

SUN Central Europe Fund SICAV, a.s

TOLAR SICAV a. s.

TOP ESTATES FUND SICAV a.s.

Tourbillon Invest SICAV, a.s.

TRAS otevřený podílový fond

TUTAMEN SICAV, a.s.

URBAU SICAV, a.s.

VALOUR investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.

Vihorev.Capital SICAV, a.s.

Výnosový otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a.s.

WERO ČMEF SICAV, a.s.