Správa aktiv

Jsme mostem mezi lidmi, kteří mají peníze, a lidmi, kteří mají nápady i peníze.

Pomůžeme Vám se správou portfolia aktiv prostřednictvím nejefektivnější, nejbezpečnější a nejtransparentnější formy fondu kvalifikovaných investorů.

Proč fondy kvalifikovaných investorů (FKI)?

 • Ekonomickou výhodu jistě představuje zvýhodněné zdanění fondů (korporátní daň 5 % ze zisku oproti standardním 19 % + daň z příjmů fyzických osob, 0 % při odkupu po 3 letech oproti standardním 15 % u dividend).
 • Možnosti zaměření a limitů investic FKI jsou velmi široké (cenné papíry, nemovitosti, obnovitelné zdroje, pohledávky, půjčky, ochranné známky, umělecké předměty atd.).
 • FKI je efektivní, transparentní a kontrolovaný nástroj pro spolupráci menšího i většího množství investorů sdílejících určitý investiční cíl.
 • FKI lze využít také k centralizovanému řízení portfolia aktiv, nebo k získání finančních zdrojů na další rozvoj podnikání klienta bez toho, aby bylo případně negativně ovlivněno spolurozhodováním samotné podnikání klienta.
 • Ve srovnání se strukturami mezinárodního daňového plánování jsou přednostmi FKI nižší daňová a právní rizika, průhlednější a jednodušší správa a odpadající obtíže s repatriací zisků a kolizemi právních řádů.
 • Statut FKI definuje podmínky pro investice i vztahy mezi akcionáři, proto omezuje kontrolními mechanismy rizikovost investic a činnost managementu fondu.

Proč s námi?

 • Přínos pro klienta je pro nás prioritou.
 • Jsme důvěryhodnou, respektovanou a stabilní společností.
 • Zkušenosti a kontakty našeho specializovaného týmu Vás posunou vpřed.
 • Nabízíme úplný rozsah služeb souvisejících se založením, správou i administrací fondů kvalifikovaných investorů.

Služby související se založením, správou a administrací investičních fondů

 • Vyhodnocení přínosů FKI a vytvoření návrhu struktury aktiv
 • Poradenství a spolupráce při založení fondu
 • Řízení investičních procesů a rizik
 • Komunikace s depozitářem
 • Vedení finančního účetnictví
 • Stanovení vlastního kapitálu fondu a hodnoty podílového listu či akcie
 • Compliance
 • Interní audit
 • Výkaznictví a komunikace s orgánem dohledu (ČNB)

Seznam obhospodařovaných investičních fondů

4 Gimel Investments SICAV, a.s.

AFG DRUHÝ SICAV, a.s.

AMAP Private Equity Fund SICAV a.s.

ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s.

ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

AVANT – Česká pole 2015 otevřený podílový fond

AVANT Finance SICAV a. s.

AVANT GROUP SICAV, a.s.

AVANT Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

AVANT Private Equity 2 SICAV, a.s.

BIDLI investiční fond SICAV, a.s.

BOHEMIA investiční fond, a.s.

Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

CONVERSANO otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a.s.

CORE CAPITAL SICAV, a.s.

Cornerstone Investments SICAV, a.s.

Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.

Česká pole 2016 otevřený podílový fond

Českomoravský fond SICAV, a.s.

Československý nemovitostní fond SICAV, a.s.

Český Hrad SICAV, a.s.

DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

DS investiční fond SICAV a.s.

EnCor Funds SICAV, a.s.

Entropy stage one otevřený podílový fond

EVONETIC SICAV, a.s.

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

Forte investiční fond SICAV, a.s.

GALIORL FUND SICAV, a.s.

GARTAL Investment fund SICAV a.s.

GOOD LIFE SICAV, a.s.

GROWWS SICAV a.s.

Holdingový otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a.s.

HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

MAGNA INVEST I. otevřený podílový fond

MOF INVEST uzavřený investiční fond, a.s.

Natland Finance investiční fond, a.s.

Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

NemoMix Fund SICAV a.s.

NWT FUND SICAV, a.s.

PILSENINVEST SICAV, a.s.

PREMIOT Capital Fund SICAV a.s.

PREVALENT SICAV, a.s.

PROPERITY FUND SICAV, a.s.

r2p invest SICAV, a.s.

REALIA FUND SICAV, a.s.

REIT-CZ investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

RESIDENTO SICAV, a.s.

RG Investment otevřený podílový fond

RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s.

SALUTEM FUND SICAV, a.s.

SEMPER SICAV, a.s.

SKGT Fund investiční fond SICAV, a.s.

SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

SPM FINANCE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

TD-MOBILE FUND SICAV, a.s.

TOLAR SICAV a. s.

Tourbillon Invest SICAV, a.s.

TREBITSCH investiční fond SICAV, a.s.

TUTAMEN SICAV, a.s.

VALOUR investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Vihorev.Capital SICAV, a.s.

Výnosový otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a.s.