Správa aktiv

Jsme mostem mezi lidmi, kteří mají peníze, a lidmi, kteří mají nápady i peníze.

Pomůžeme Vám se správou portfolia aktiv prostřednictvím nejefektivnější, nejbezpečnější a nejtransparentnější formy fondu kvalifikovaných investorů..

Proč fondy kvalifikovaných investorů (FKI)?

 • FKI je efektivní, transparentní a kontrolovaný nástroj pro spolupráci menšího i většího množství investorů sdílejících určitý investiční cíl.
 • Ekonomickou výhodu jistě představuje zvýhodněné zdanění fondů (korporátní daň 5 % ze zisku oproti standardním 19 % + daň z příjmů fyzických osob, 0 % při odkupu po 3 letech oproti standardním 15 % u dividend).
 • Možnosti zaměření a limitů investic FKI jsou velmi široké (cenné papíry, nemovitosti, obnovitelné zdroje, pohledávky, půjčky, ochranné známky, umělecké předměty atd.).
 • FKI lze využít také k centralizovanému řízení portfolia aktiv, nebo k získání finančních zdrojů na další rozvoj podnikání klienta bez toho, aby bylo případně negativně ovlivněno spolurozhodováním samotné podnikání klienta.
 • Ve srovnání se strukturami mezinárodního daňového plánování jsou přednostmi FKI nižší daňová a právní rizika, průhlednější a jednodušší správa a odpadající obtíže s repatriací zisků a kolizemi právních řádů.
 • Statut FKI definuje podmínky pro investice i vztahy mezi akcionáři, proto omezuje kontrolními mechanismy rizikovost investic a činnost managementu fondu.

Proč s námi?

 • Přínos pro klienta je pro nás prioritou.
 • Jsme důvěryhodnou, respektovanou a stabilní společností.
 • Zkušenosti a kontakty našeho specializovaného týmu Vás posunou vpřed.
 • Nabízíme úplný rozsah služeb souvisejících se založením, správou i administrací fondů kvalifikovaných investorů.

Služby související se založením, správou a administrací investičních fondů

 • Vyhodnocení přínosů FKI a vytvoření návrhu struktury aktiv
 • Poradenství a spolupráce při založení fondu
 • Řízení investičních procesů a rizik
 • Komunikace s depozitářem
 • Vedení finančního účetnictví
 • Stanovení vlastního kapitálu fondu a hodnoty podílového listu či akcie
 • Compliance
 • Interní audit
 • Výkaznictví a komunikace s orgánem dohledu (ČNB)

Seznam obhospodařovaných investičních fondů

1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.

4 Gimel Investments SICAV, a.s.
Podfond Alfa 4 Gimel Investments

ATERNUS SICAV, a.s.
ATERNUS podfond TECH I

AVANT – Česká pole 2015 otevřený podílový fond

AVANT Finance SICAV a. s.

AVANT GROUP SICAV, a.s.

AVANT LOAN SICAV, a.s.

BIDLI investiční fond SICAV, a.s.
Podfond - BIDLI nemovitostní

BOHEMIA investiční fond, a.s.

BRIXX SICAV, a.s.

Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

CONTI REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.
CONTI Growth podfond

CONVERSANO otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a.s.

CORE CAPITAL SICAV, a.s.

CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
CREDITAS ENERGY, podfond SICAV

CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
CREDITAS GREEN, podfond SICAV

City Logistic Property Fund SICAV a.s.

Clean Energy Fund SICAV, a.s.

Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Cornerstone Investments SICAV, a.s.
Cornerstone Investments podfond Opportunity

Czech Capital Fund SICAV, a.s.
CZECH CAPITAL PE MEZANIN SUBFUND

Czech Capital Fund SICAV, a.s.
CZECH CAPITAL RE SUBFUND

Czech Capital Fund SICAV, a.s.
CZECH CAPITAL RESTART SUBFUND

Czech Development Fund SICAV, a.s.

Czech Investment Fund SICAV, a.s.

Czech Real Estate Fund EUR SICAV, a.s.

DIBITI INVESTMENT FUND SICAV, a.s.
Podfond DIBITI ALEF

DIBITI INVESTMENT FUND SICAV, a.s.
Podfond DIBITI Management Subfund

DOMOPLAN – Na Mariánské cestě SICAV, a.s.

DOMOPLAN – Pekárenský Dvůr SICAV, a.s.

DOMOPLAN – Projekty Brno SICAV, a.s.

DOMOPLAN SICAV, a.s.

Dimension investiční fond SICAV a.s.

E-Group Investments SICAV, a.s.
E-Group Investments SICAV, a.s.

E-Group Investments SICAV, a.s.
First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s.

E-Group Investments SICAV, a.s.
MKP SICAV, a.s.

E-Group Investments SICAV, a.s.
NB Investment SICAV, a.s.

E-Group Investments SICAV, a.s.
Orquesta investment SICAV, a.s.

E-Group Investments SICAV, a.s.
SALUTEM FUND SICAV, a.s.

E-Group Investments SICAV, a.s.
STRL Group SICAV, a.s.

E-Group Investments SICAV, a.s.
Spinnaker SICAV, a.s.

E-Group Investments SICAV, a.s.
wincome capital SICAV, a.s.

ECFS Credit Fund SICAV, a.s.

EMART otevřený podílový fond

EQUISOL SICAV, a.s.
EQUISOL podfond Primo

Elba otevřený podílový fond

EnCor Funds SICAV, a.s.
EnCor Funds SICAV, a.s.

Entropy stage one otevřený podílový fond

Eudia otevřený podílový fond

FINEZ SICAV a.s.
Otakar, podfond FINEZ SICAV

FLETCHER SICAV, a.s.
podfond FLETCHER 1

FMP SICAV a.s.

FRANCO SICAV, a.s.
Franco Real Estates podfond

First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s.
E-Group Investments SICAV, a.s.

First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s.
First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s.

First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s.
MKP SICAV, a.s.

First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s.
NB Investment SICAV, a.s.

First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s.
Orquesta investment SICAV, a.s.

First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s.
SALUTEM FUND SICAV, a.s.

First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s.
STRL Group SICAV, a.s.

First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s.
Spinnaker SICAV, a.s.

First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s.
wincome capital SICAV, a.s.

Fond finančního trhu a pohledávek otevřený podílový fond

GALIORL FUND SICAV, a.s.
Podfond GALIORL Konzervativní

GARTAL Investment fund SICAV a.s.

GOOD LIFE SICAV, a.s.
GOOD LIFE Subfund I

GOOD LIFE SICAV, a.s.
Good Life Haziel Subfund II

GoBuzz SICAV, a.s.

Good Value Investments SICAV, a.s.
Podfond GVI-1

HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Holdingový otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a. s.

Look AI Ventures SICAV, a.s
Podfond Look AI Ventures I

Louve Investments SICAV, a.s.

M&Y land SICAV a.s.
Podfond M&Y land finance

MAGNA INVEST I. otevřený podílový fond

MKP SICAV, a.s.
E-Group Investments SICAV, a.s.

MKP SICAV, a.s.
First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s.

MKP SICAV, a.s.
MKP SICAV, a.s.

MKP SICAV, a.s.
NB Investment SICAV, a.s.

MKP SICAV, a.s.
Orquesta investment SICAV, a.s.

MKP SICAV, a.s.
SALUTEM FUND SICAV, a.s.

MKP SICAV, a.s.
STRL Group SICAV, a.s.

MKP SICAV, a.s.
Spinnaker SICAV, a.s.

MKP SICAV, a.s.
wincome capital SICAV, a.s.

MOF INVEST uzavřený investiční fond, a.s.

Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.

Mint Fund Commercial SICAV, a.s.
Mint Fund 11 podfond SICAV

NB Investment SICAV, a.s.
E-Group Investments SICAV, a.s.

NB Investment SICAV, a.s.
First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s.

NB Investment SICAV, a.s.
MKP SICAV, a.s.

NB Investment SICAV, a.s.
NB Investment SICAV, a.s.

NB Investment SICAV, a.s.
Orquesta investment SICAV, a.s.

NB Investment SICAV, a.s.
SALUTEM FUND SICAV, a.s.

NB Investment SICAV, a.s.
STRL Group SICAV, a.s.

NB Investment SICAV, a.s.
Spinnaker SICAV, a.s.

NB Investment SICAV, a.s.
wincome capital SICAV, a.s.

NEW EUROPE SICAV a.s.
NEW EUROPE Subfund ALTERNATIVE

NWT FUND SICAV, a.s.

Natland investiční fond SICAV, a.s.
Natland nemovitostní podfond

NemoMix Fund SICAV a.s.

Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

OM Real Estate Fund SICAV, a.s.

Orquesta investment SICAV, a.s.
E-Group Investments SICAV, a.s.

Orquesta investment SICAV, a.s.
First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s.

Orquesta investment SICAV, a.s.
MKP SICAV, a.s.

Orquesta investment SICAV, a.s.
NB Investment SICAV, a.s.

Orquesta investment SICAV, a.s.
Orquesta investment SICAV, a.s.

Orquesta investment SICAV, a.s.
SALUTEM FUND SICAV, a.s.

Orquesta investment SICAV, a.s.
STRL Group SICAV, a.s.

Orquesta investment SICAV, a.s.
Spinnaker SICAV, a.s.

Orquesta investment SICAV, a.s.
wincome capital SICAV, a.s.

PLT Investments SICAV a.s.
PLT nemovitostní podfond

PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

PREVALENT SICAV, a.s.
Podfond Prevalent Geo Assets

PROPERITY FUND SICAV, a.s.

Plan B Fund SICAV, a.s.
Plan B Fund, podfond Československých komerčních nemovitostí

Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

REALIA FUND SICAV, a.s.
REALIA Podfond Retail Parks

RG Investment otevřený podílový fond

RN TECH SICAV, a.s.

RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s.

Real Luxembourg investiční fond SICAV, a.s.

Reticulum Fund SICAV, a.s.
Podfond Reticulum Finance

Růstový otevřený podílový fond APRIN investiční společnost a.s.

SALUTEM FUND SICAV, a.s.
E-Group Investments SICAV, a.s.

SALUTEM FUND SICAV, a.s.
First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s.

SALUTEM FUND SICAV, a.s.
MKP SICAV, a.s.

SALUTEM FUND SICAV, a.s.
NB Investment SICAV, a.s.

SALUTEM FUND SICAV, a.s.
Orquesta investment SICAV, a.s.

SALUTEM FUND SICAV, a.s.
SALUTEM FUND SICAV, a.s.

SALUTEM FUND SICAV, a.s.
STRL Group SICAV, a.s.

SALUTEM FUND SICAV, a.s.
Spinnaker SICAV, a.s.

SALUTEM FUND SICAV, a.s.
wincome capital SICAV, a.s.

SEMPER SICAV, a.s.
Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s.

SIROKY FUND SICAV a.s.
Podfond SIROKY GROUP

SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

SPM FINANCE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STRL Group SICAV, a.s.

SUN Central Europe Fund SICAV, a.s.
SUN Central Europe Subfund 1

Safety Real, fond SICAV, a.s.

SkyLimit Industry SICAV a.s.
SkyLimit Industry, podfond Strojírenský

Spinnaker SICAV, a.s.
E-Group Investments SICAV, a.s.

Spinnaker SICAV, a.s.
First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s.

Spinnaker SICAV, a.s.
MKP SICAV, a.s.

Spinnaker SICAV, a.s.
NB Investment SICAV, a.s.

Spinnaker SICAV, a.s.
Orquesta investment SICAV, a.s.

Spinnaker SICAV, a.s.
SALUTEM FUND SICAV, a.s.

Spinnaker SICAV, a.s.
STRL Group SICAV, a.s.

Spinnaker SICAV, a.s.
Spinnaker SICAV, a.s.

Spinnaker SICAV, a.s.
wincome capital SICAV, a.s.

TOLAR SICAV a. s.

TOP ESTATES FUND SICAV a.s.
TOP ESTATES podfond ALFA

TUTAMEN SICAV, a.s.
TUTAMEN podfond MASTER

Tourbillon Invest SICAV, a.s.

URBAU SICAV, a.s.

VALOUR investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

VAULT otevřený podílový fond

VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.

Vihorev.Capital SICAV, a.s.

Výnosový otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a. s.

WERO ČSEF SICAV, a.s.
Podfond ČSEF AQUA

WF Group SICAV a.s.

ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.

k1 Investments SICAV, a.s.
k1 Investments, podfond Senior Services

r2p invest SICAV, a.s.

wincome capital SICAV, a.s.
E-Group Investments SICAV, a.s.

wincome capital SICAV, a.s.
First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s.

wincome capital SICAV, a.s.
MKP SICAV, a.s.

wincome capital SICAV, a.s.
NB Investment SICAV, a.s.

wincome capital SICAV, a.s.
Orquesta investment SICAV, a.s.

wincome capital SICAV, a.s.
SALUTEM FUND SICAV, a.s.

wincome capital SICAV, a.s.
STRL Group SICAV, a.s.

wincome capital SICAV, a.s.
Spinnaker SICAV, a.s.

wincome capital SICAV, a.s.
wincome capital SICAV, a.s.

Élévation otevřený podílový fond

ČSNF SICAV, a.s.

Českomoravský fond SICAV, a.s.
Podfond AGUILA

Českomoravský fond SICAV, a.s.
Podfond DOMUS

Česká pole 2016 otevřený podílový fond

Český Hrad SICAV, a.s.
Podfond A Český Hrad SICAV