Administrace fondů

Rádi Vám pomůžeme s plněním zákonných povinností při řízení Vašeho fondu. Chcete využívat řady výhod, které fondy kvalifikovaných investorů nabízí, bez starosti s jejich komplikovanou regulací a bez rizik neplnění specifických povinností? Svěřte administraci fondu do našich rukou a my Vám výhodně zajistíme kompletní servis.

Vyberte si z naší komplexní nabídky

Služby Činnosti
Řízení rizik Kontrola investičních limitů Analýza ekonomické výhodnosti
Komunikace s ČNB Plnění informačních povinností Součinnost při dohledu
Komunikace s depozitářem Informování depozitáře o transakcích Součinnost při kontrolách
Vnitřní audit a compliance Výkon vnitřního auditu
Příprava zpráv vnitřního auditora
Kontrola interních procesů
Sledování legislativy
Stanovení NAV fondu Výpočet vlastního kapitálu Informování akcionářů a podílníků
Vedení účetnictví Vedení účetních knih Sestavování účetních závěrek a zpráv
Corporate Actions Příprava a realizace valných hromad Vydávání a evidence akcií a podílových listů

Administraci poskytujeme těmto investičním fondům a investičním společnostem

 • APRIN investiční společnost a.s.
 • AVANT GROUP SICAV, a.s.
 • Czech Capital Fund SICAV, a.s.
 • E-Group Investments SICAV, a.s.
 • EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.
 • First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s.
 • Good Value Investments SICAV, a.s.
 • Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.
 • MKP SICAV, a.s.
 • NB Investment SICAV, a.s.
 • PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
 • Proton investiční společnost, a.s.
 • Růstový otevřený podílový fond APRIN investiční společnost a.s.
 • SALUTEM FUND SICAV, a.s.
 • Spinnaker SICAV, a.s.
 • STRL Group SICAV, a.s.
 • TILLER investiční společnost a.s.
 • WF Group SICAV a.s.
 • wincome capital SICAV, a.s.
 • ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.