Poradenství

Máme největší zkušenosti s investičními fondy kvalifikovaných investorů na českém trhu, proto využijte naší pomoci hned od začátku a získáte víc, než když jste na vše sami.

AVANT Vám profesionálně, efektivně a úspěšně:

  • poradí před samotným založením investičního fondu;
  • vyhodnotí investiční záměr či stávající portfolio;
  • navrhne strukturu fondu kvalifikovaných investorů včetně analýzy přínosů a nákladů;
  • připraví kompletní podklady pro založení investičního fondu;
  • zpracuje žádost o zápis či povolení ČNB;
  • zajistí nabídku od depozitářů fondů a bank na vedení účtů;
  • nabídne možnosti financování a dalšího zhodnocování majetku fondu;
  • doporučí kvalitního a nezávislého auditora, oceňovatele, daňového a právního poradce;
  • najde řešení na všechny možné problémové situace s investičním fondem.