Zpráva AKAT ČR za 3.Q 2021

K 30.9.2021 AVANT spravuje a administruje celkový majetek v hodnotě 67 mld. Kč a drží si pozici leadera trhu.
V celkovém objemu námi obhospodařovaného a administrovaného majetku jsme na kvartální bázi narostli o 1,73 % a v porovnání s celkovým objemem majetku za 3.Q 2020, který činil 45,9 mld. Kč se jedná o nárůst o 45,58 %.