Aktuální informace pro akcionáře a spolupracovníky investičního fondu r2p invest SICAV, a.s.

Informace o opatřeních, která AVANT IS  jako obhospodařovatel a administrátor fondu r2p invest SICAV, a.s přijal ve shodě s akcionáři držícími zakladatelské akcie fondu v zájmu ochrany portfolia fondu – r2p invest SICAV, a.s.